Link for page in English
Ek Juridiks logo

Om oss

Om oss

När vi kombinerar vårt engagemang med en lösningsorienterad inställning och våra juristers expertis, så uppnår vi långsiktigt hållbara resultat som du kommer att vara nöjd med.

Våra jurister finns till hands för att skapa rättvisa och trygghet för våra klienter. Uppdragsgivare är allt från stora bolag, som önskar ett långsiktigt samarbete, till privatpersoner, som befinner sig i en komplicerad livssituation. Vi kan juridik och gör den begriplig för dig. Vårt mål är att ta till vara på alla människors rättigheter och lika värde.

Huvudkontoret finns i Örebro, men våra jurister tar uppdrag i hela landet. Vi har även besökskontor i Göteborg, Västerås, Trosa, samt Gävle, där våra jurister gärna träffar dig för ett personligt möte.

Jurister och medarbetare

Jurister och medarbetare

Tom Schultz-Eklund, jurist och verksamhetschef

Tom Schultz-Eklund
Jurist och VD

tom@ekjuridik.se

010-18 89 501

Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund (föräldraledig)
Jurist

jennie@ekjuridik.se

010-18 89 502

Irma Ramic, jurist
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist

Rasmus Almqvist Sandén
Jurist

rasmus@ekjuridik.se

010-18 89 505

Jonna Johansson, jurist

Jonna Johansson
Jurist

jonna@ekjuridik.se

010-18 89 504

Emma Jakobsson, jurist
Matilda Gustavsson, jurist

Matilda Gustafsson
Jurist

matilda@ekjuridik.se

010-18 89 508

Carl Hägg, jurist
Hanna Florén, jurist
Laila Andersson, juristassistent

Laila Andersson
Juristassistent

laila@ekjuridik.se

010-18 89 503

Lovisa Jakobsson, juristpraktikant

Lovisa Jakobsson
Juristpraktikant

lovisa@ekjuridik.se

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@ekjuridik.se

Anna-Karin Wallgren, HR-chef

Anna-Karin Wallgren
HR-chef

anna-karin@ekjuridik.se

Tom Schultz-Eklund, jurist och VD

Tom Schultz-Eklund
Jurist och verksamhetschef

tom@ekjuridik.se

010-18 89 501

Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund (föräldraledig)
Jurist

jennie@ekjuridik.se

010-18 89 502

Rasmus Almqvist-Sandén, jurist

Rasmus Almqvist Sandén
Jurist

rasmus@ekjuridik.se

010-18 89 505

Jonna Johansson, jurist

Jonna Johansson
Jurist

jonna@ekjuridik.se

010-18 89 504

Emma Jakobsson, jurist
Irma Ramic, jurist
Matilda Gustavsson, jurist

Matilda Gustafsson
Jurist

matilda@ekjuridik.se

010-18 89 508

Carl Hägg, jurist
Hanna Florén, jurist
Laila Andersson, juristassistent

Laila Andersson
Juristassistent

laila@ekjuridik.se

010-18 89 503

Lovisa Jakobsson, juristpraktikant

Lovisa Jakobsson
Juristpraktikant

lovisa@ekjuridik.se

Anna-Karin Wallgren, HR-chef

Anna-Karin Wallgren
HR-chef

anna-karin@ekjuridik.se

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@ekjuridik.se