Link for page in English
Ek Juridiks logo

Anna-Karin Wallgren

HR-chef

Uppgifter

Anna-Karin har lång erfarenhet och bred kunskap inom personalarbete, både på en operativ och strategisk nivå. Har erfarenhet av chefsarbete och arbetar idag som lednings- och verksamhetsstöd inom HR-området, samt ansvarar för koncernens kompetensförsörjning av tjänstemän. Ser värdegrundsarbete och hållbarhet i arbetslivet som verksamhetens nyckelfrågor.

E-post

Anna-Karin Wallgren

HR-chef

Uppgifter

Anna-Karin har lång erfarenhet och bred kunskap inom personalarbete både på en operativ och strategisk nivå. Har erfarenhet av chefsarbete och arbetar idag som lednings- och verksamhetsstöd inom HR-området samt ansvarar för koncernens kompetensförsörjning av tjänstemän. Ser värdegrundsarbete och hållbarhet i arbetslivet som verksamhetens nyckelfrågor.

E-post