Link for page in English
Ek Juridiks logo

Villkor för utbildningar

Dessa villkor gäller vid bokning av kurs eller utbildning hos Ek Juridik. Villkoren gäller utöver Ek Juridiks allmänna villkor för uppdrag samt hantering av personuppgifter och sekretesspolicy.

Villkor för utbildningar

Dessa villkor gäller vid bokning av kurs eller utbildning hos Ek Juridik. Villkoren gäller utöver Ek Juridiks allmänna villkor för uppdrag samt hantering av personuppgifter och sekretesspolicy.

Överlåtelse av plats

Har du fått förhinder att delta på en av våra kurser eller utbildningar? Då kan du överlåta platsen till någon annan (t.ex. en kollega) efter att du anmält detta skriftligen till oss per e-post till utbildningar@ekjuridik.se.

Avbokning

Vi erbjuder möjlighet att av- eller omboka en kurs eller utbildning till och med den 30:e dagen före kurs- eller utbildningstillfället eller det första utbildningstillfället. För avbokning vänligen skicka e-post till utbildningar@ekjuridik.se. Ange ditt namn samt myndighet/företag som ni bokat i tjänsten. Ange även kurs eller utbildning samt bokat datum. Vissa kurser och utbildningar kan marknadsföras utan avbokningsrätt (detta framgår då på bokningssidan). En kurs eller utbildning utan avbokningsrätt ersätts inte vid av- eller ombokning. Av- eller ombokning ersätts endast när så sker senast den 30:e dagen före kurs- eller utbildningstillfället.

Digitala utbildningar

Samtliga våra kurser och utbildningar tillhandahålls på plats på angiven ort samt digitalt. Vid bokning väljer du om du önskar delta på plats eller digitalt. Önskar du byta från digitalt till på plats behöver du informera oss per e-post skickat till utbildningar@ekjuridik.se senast 3 dagar innan kurs- eller utbildningstillfället. Länk för deltagande digitalt skickas per e-post till den adress som angivits vid bokning senast 48 timmar innan start.

Utbildning på plats

När en kurs eller utbildning tillhandahålls på plats finns alltid möjlighet att delta i den angivna lokalen. Vid bokning väljer du om du önskar delta på plats eller digitalt. Önskar du byta från på plats till digitalt behöver du informera oss per e-post skickat till utbildningar@ekjuridik.se senast 3 dagar innan kurs- eller utbildningstillfället.

 

 


Kurs- eller utbildningstillfälle

För varje kurs- eller utbildningstillfälle anges ett planerat datum. Datum kan komma att ändras och om så sker meddelas kurs- eller utbildningsdeltagarna skyndsamt per e-post till den adress som angivits vid bokning. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in enskilda kurser eller utbildningstillfällen (t.ex. vid utbildares sjukdom). Ek Juridik ersätter inte kostnader som uppstår till följd av en sådan ändring av datum eller när en kurs ställs in.

Betalning

Bokad kurs eller utbildning ska betalas senast 15 dagar efter bokning. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt ersättning för inkassokostnader m.m. Vid dröjsmål förbehåller Ek Juridik sig rätten att innehålla tjänsten eller del av tjänsten (vilket innefattar deltagande vid kurs- och utbildningstillfällen). Kursdeltagaren äger inte rätt till återbetalning av tidigare erlagd betalning eller annan kompensation för kostnader som uppstår till följd av utebliven betalning.

Övrig information

Inför varje kurs- eller utbildningstillfälle, senast 48 timmar innan start, skickas e-post med information till varje deltagare.

Digitalt material skickas till varje deltagare per e-post till efter kurs- eller utbildningstillfället.

Kurserna, utbildningarna samt materialet som Ek Juridik tillhandahåller är avsett endast för enskilt bruk för betalande deltagare och får därför inte kopieras, distribueras eller på annat sätt mångfaldigas. Det är inte heller tillåtet att göra egen ljud eller bildupptagning vid kurs- eller utbildningstillfället.

Överlåtelse av plats

Har du fått förhinder att delta på en av våra kurser eller utbildningar? Då kan du överlåta platsen till någon annan (t.ex. en kollega) efter att du anmält detta skriftligen till oss per e-post till utbildningar@ekjuridik.se.

Avbokning

Vi erbjuder möjlighet att av- eller omboka en kurs eller utbildning till och med den 30:e dagen före kurs- eller utbildningstillfället eller det första utbildningstillfället. För avbokning vänligen skicka e-post till utbildningar@ekjuridik.se. Ange ditt namn samt myndighet/företag som ni bokat i tjänsten. Ange även kurs eller utbildning samt bokat datum. Vissa kurser och utbildningar kan marknadsföras utan avbokningsrätt (detta framgår då på bokningssidan). En kurs eller utbildning utan avbokningsrätt ersätts inte vid av- eller ombokning. Av- eller ombokning ersätts endast när så sker senast den 30:e dagen före kurs- eller utbildningstillfället.

Digitala utbildningar

Samtliga våra kurser och utbildningar tillhandahålls på plats på angiven ort samt digitalt. Vid bokning väljer du om du önskar delta på plats eller digitalt. Önskar du byta från digitalt till på plats behöver du informera oss per e-post skickat till utbildningar@ekjuridik.se senast 3 dagar innan kurs- eller utbildningstillfället. Länk för deltagande digitalt skickas per e-post till den adress som angivits vid bokning senast 48 timmar innan start.

Utbildning på plats

När en kurs eller utbildning tillhandahålls på plats finns alltid möjlighet att delta i den angivna lokalen. Vid bokning väljer du om du önskar delta på plats eller digitalt. Önskar du byta från på plats till digitalt behöver du informera oss per e-post skickat till utbildningar@ekjuridik.se senast 3 dagar innan kurs- eller utbildningstillfället.

Kurs- eller utbildningstillfälle

För varje kurs- eller utbildningstillfälle anges ett planerat datum. Datum kan komma att ändras och om så sker meddelas kurs- eller utbildningsdeltagarna skyndsamt per e-post till den adress som angivits vid bokning. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in enskilda kurser eller utbildningstillfällen (t.ex. vid utbildares sjukdom). Ek Juridik ersätter inte kostnader som uppstår till följd av en sådan ändring av datum eller när en kurs ställs in.

Betalning

Bokad kurs eller utbildning ska betalas senast 15 dagar efter bokning. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt ersättning för inkassokostnader m.m. Vid dröjsmål förbehåller Ek Juridik sig rätten att innehålla tjänsten eller del av tjänsten (vilket innefattar deltagande vid kurs- och utbildningstillfällen). Kursdeltagaren äger inte rätt till återbetalning av tidigare erlagd betalning eller annan kompensation för kostnader som uppstår till följd av utebliven betalning.

Övrig information

Inför varje kurs- eller utbildningstillfälle, senast 48 timmar innan start, skickas e-post med information till varje deltagare.

Digitalt material skickas till varje deltagare per e-post till efter kurs- eller utbildningstillfället.

Kurserna, utbildningarna samt materialet som Ek Juridik tillhandahåller är avsett endast för enskilt bruk för betalande deltagare och får därför inte kopieras, distribueras eller på annat sätt mångfaldigas. Det är inte heller tillåtet att göra egen ljud eller bildupptagning vid kurs- eller utbildningstillfället.