Link for page in English
Ek Juridiks logo

Matilda Gustafsson

Jurist

Erfarenhet

Matilda är en engagerad och noggrann jurist, som brinner för att hjälpa den enskilde gentemot myndigheter. Matilda arbetar huvudsakligen med frågor rörande assistansjuridik och allmän förvaltningsrätt, och har därför stor kunskap och erfarenhet av förvaltningsprocess och socialförsäkringsrätt. Matilda har från tidigare arbete på försäkringsbolag, även fått erfarenhet av bland annat skadeståndsrätt, försäkringsrätt och hyresrätt och kan därför även hjälpa till i frågor rörande det.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

  • Socialförsäkringsrätt
  • Socialrätt
  • Utredningar (ex. lex Sarah)
  • Allmän förvaltningsrätt
  • Förvaltningsprocess

Matilda Gustafsson

Jurist

Erfarenhet

Matilda är en engagerad och noggrann jurist som brinner för att hjälpa den enskilde gentemot myndigheter. Matilda arbetar huvudsakligen med frågor rörande assistansjuridik och allmän förvaltningsrätt, och har därför stor kunskap och erfarenhet av förvaltningsprocess och socialförsäkringsrätt. Matilda har från tidigare arbete på försäkringsbolag även fått erfarenhet av bland annat skadeståndsrätt, försäkringsrätt och hyresrätt och kan därför även hjälpa till i frågor rörande det.

Rättsområden

Förvaltningsrätt

  • Socialförsäkringsrätt
  • Socialrätt
  • Utredningar (ex. lex Sarah)
  • Allmän förvaltningsrätt
  • Förvaltningsprocess
E-post
Telefon