Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jennie Beigrund

Jurist

Erfarenhet

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag, inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt, utan även inom arbetsrätt m.m. Hon har med framgång hjälpt många bolag i olika tillståndsfrågor och bemästrar förvaltningsrätten. Jennie kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt

Jennie Beigrund

Jurist

Erfarenhet

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt utan även inom arbetsrätt m.m. Hon har med framgång hjälpt många bolag i olika tillståndsfrågor och bemästrar förvaltningsrätten. Jennie kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt
E-post
Telefon