Link for page in English
Ek Juridiks logo

Carl Hägg

Jurist

Erfarenhet

Carl har tidigare erfarenhet av arbete på försäkringsbolag och juristbyrå. Han hjälper er gärna i ärenden inom civilrätt såsom köprätt, avtalsrätt, fordringsrätt m.m. men även förvaltningsrättsliga ärenden inom socialrätt och tillståndsfrågor. Carl är en hängiven jurist, som drivs av att ta tillvara på personers och företags rättigheter.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Socialrätt (sjukpenning, sjukersättning, bostadsbidrag, aktivitetsersättning m.m.)
 • Tillståndsfrågor (tobak/alkohol, förskola)
 • Strandskydd

Civilrätt

 • Avtalsrätt
 • Köprätt (inklusive ärenden gällande bostadsrätt)
 • Fordringsrätt
 • Sakrätt
 • Skadeståndsrätt

Carl Hägg

Jurist

Erfarenhet

Carl har tidigare erfarenhet av arbete på försäkringsbolag och juristbyrå. Han hjälper er gärna i ärenden inom civilrätt så som köprätt, avtalsrätt, fordringsrätt m.m. men även förvaltningsrättsliga ärenden inom socialrätt och tillståndsfrågor. Carl är en hängiven jurist som drivs av att ta tillvara på personer och företags rättigheter.

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Socialrätt (sjukpenning, sjukersättning, bostadsbidrag, aktivitetsersättning m.m.)
 • Tillståndsfrågor (tobak/alkohol, förskola)
 • Strandskydd

Civilrätt

 • Avtalsrätt
 • Köprätt (inklusive ärenden gällande bostadsrätt)
 • Fordringsrätt
 • Sakrätt
 • Skadeståndsrätt
E-post
Telefon