Link for page in English
Ek Juridiks logo

Hanna Florén

Jurist

Erfarenhet

Hanna har flera års erfarenhet av att driva förvaltningsrättsliga processer i domstol. Hon har även stor vana av att företräda enskilda gentemot myndigheter, framförallt i socialförsäkringsmål och ärenden enligt LSS. Redan under sin studietid på Juristprogrammet arbetade hon parallellt med juridisk rådgivning inom flertalet civilrättsliga områden, såsom familjerätt och avtalsrätt, och har därtill viss erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Hanna arbetar med ett personligt engagemang och alltid med klientens intresse i fokus. Kontakta henne gärna för att se hur hon kan hjälpa dig vidare.

E-post
Telefon

Rättsområden

 • Förvaltningsprocess
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Offentlig förvaltning
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tillståndsfrågor och tillståndspliktig verksamhet
 • Utredningar
 • Arbetsrätt
 • LVU

Hanna Florén

Jurist

Erfarenhet

Hanna har flera års erfarenhet av att driva förvaltningsrättsliga processer i domstol. Hon har även stor vana av att företräda enskilda gentemot myndigheter, framförallt i socialförsäkringsmål och ärenden enligt LSS. Redan under sin studietid på Juristprogrammet arbetade hon parallellt med juridisk rådgivning inom flertalet civilrättsliga områden, såsom familjerätt och avtalsrätt, och har därtill viss erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Hanna arbetar med ett personligt engagemang och alltid med klientens intresse i fokus. Kontakta henne gärna för att se hur hon kan hjälpa dig vidare.

Rättsområden

 • Förvaltningsprocess
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Offentlig förvaltning
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tillståndsfrågor och tillståndspliktig verksamhet
 • Utredningar
 • Arbetsrätt
 • LVU
E-post
Telefon