Link for page in English
Ek Juridiks logo

Skyddande personuppgifter

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge deltagaren en god förståelse för regleringen som gäller för skyddade personuppgifter och de situationer som kan uppstå därav. Bestämmelser om sekretessmarkering, skyddad folkbokföring, fingerade personuppgifter och hantering av skyddade personuppgifter kommer att behandlas. Utbildningen ger deltagaren den kunskap som behövs, för att säkerställa att personuppgifter hanteras på rätt sätt inom en verksamhet.

Kursinnehåll

 • Sekretessmarkering
 • Skyddad folkbokföring
 • Fingerade personuppgifter
 • Gällande lagstiftning för de olika skydden
 • Praxis inom de olika skydden
 • Säker hantering av skyddade personuppgifter

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.00 – Paus
10.15 – Fortsättning
11.00 – Paus
11.15 – Fortsättning
12.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till handläggare, administratörer, socialsekreterare, eller andra tjänstemän på statliga, regionala och kommunala myndigheter som i sitt arbete utför någon form av myndighetsutövning och hanterar personuppgifter.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

15 maj & 4 dec 2024 / Halvdag

3 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Jonna Johansson

Jonna Johansson är jurist och kursledare på utbildningen skyddade personuppgifter. Jonna arbetar till vardags på Ek Juridik med förvaltningsrätt, socialrätt, socialförsäkringsrätt, tvångsmål och familjerätt. Jonna har tidigare föreläst inom förvaltningsrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Skyddande personuppgifter

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge deltagaren en god förståelse för regleringen som gäller för skyddade personuppgifter och de situationer som kan uppstå därav. Bestämmelser om sekretessmarkering, skyddad folkbokföring, fingerade personuppgifter och hantering av skyddade personuppgifter kommer att behandlas. Utbildningen ger deltagaren den kunskap som behövs för att säkerställa att personuppgifter hanteras på rätt sätt inom en verksamhet.

Kursinnehåll

 • Sekretessmarkering
 • Skyddad folkbokföring
 • Fingerade personuppgifter
 • Gällande lagstiftning för de olika skydden
 • Praxis inom de olika skydden
 • Säker hantering av skyddade personuppgifter

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.00 – Paus
10.15 – Fortsättning
11.00 – Paus
11.15 – Fortsättning
12.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till handläggare, administratörer, socialsekreterare eller andra tjänstemän på statliga, regionala och kommunala myndigheter som i sitt arbete utför någon form av myndighetsutövning och hanterar personuppgifter.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

15 maj & 4 dec 2024 / Halvdag

3 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Jonna Johansson

Jonna Johansson är jurist och kursledare på utbildningen skyddade personuppgifter. Jonna arbetar till vardags på Ek Juridik med förvaltningsrätt, socialrätt, socialförsäkringsrätt, tvångsmål och familjerätt. Jonna har tidigare föreläst inom förvaltningsrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Påbörja din bokning