Link for page in English
Ek Juridiks logo

Offentlig upphandling

Om utbildningen

Under denna utbildning behandlas grunderna i upphandlingsförfarandet, såsom relevant lagstiftning och upphandlingsrättsliga principer. Val av upphandlingsförfarande behandlas, liksom möjligheterna till direktupphandling. Därtill berörs ramavtal respektive dynamiska inköpssystem, kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder. Överprövningsprocessen behandlas, liksom i vilka fall en upphandling kan avbrytas. Därtill går vi igenom aktuell praxis på området.

Kursinnehåll

 • Upphandlingsrättsliga principer
 • Gällande lagstiftning
 • Val av förfarande
 • Direktupphandling
 • Överprövningsprocessen
 • Aktuell praxis

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.30 – Fika
10.45 – Fortsättning
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
14.45 – Fortsättning
16.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på ett företag som lämnar, eller funderar på att lämna anbud i offentlig upphandling, till dig som arbetar på en myndighet och som ska, eller nyligen börjat arbeta med offentlig upphandling, eller till dig som vill lära dig mer om de upphandlingsrättsliga grunderna.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

16 maj & 10 dec 2024 / Heldag

5 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Emma Axelsson

Emma är jurist och kursledare på utbildningen Offentlig upphandling. Emma arbetar till vardags på Ek Juridik med bland annat offentlig upphandling och avtalsfrågor och har erfarenhet av arbete med offentlig upphandling från såväl upphandlande myndighets- som leverantörsperspektivet. Emma har tidigare föreläst inom både förvaltningsrätt samt civilrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Offentlig upphandling

Om utbildningen

Under denna utbildning behandlas grunderna i upphandlingsförfarandet såsom relevant lagstiftning och upphandlingsrättsliga principer. Val av upphandlingsförfarande behandlas, liksom möjligheterna till direkt-upphandling. Därtill berörs ramavtal respektive dynamiska inköpssystem, kvalificeringskrav och uteslutnings-grunder. Överprövningsprocessen behandlas, liksom i vilka fall en upphandling kan avbrytas. Därtill går vi igenom aktuell praxis på området.

Kursinnehåll

 • Upphandlingsrättsliga principer
 • Gällande lagstiftning
 • Val av förfarande
 • Direktupphandling
 • Överprövningsprocessen
 • Aktuell praxis

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.30 – Fika
10.45 – Fortsättning
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
14.45 – Fortsättning
16.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på ett företag som lämnar- eller funderar på att lämna anbud i offentlig upphandling, till dig som arbetar på en myndighet och som ska eller nyligen börjat arbeta med offentlig upphandling, eller till dig som vill lära dig mer om de upphandlingsrättsliga grunderna.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

16 maj & 10 dec 2024 / Heldag

5 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Emma Axelsson

Emma är jurist och kursledare på utbildningen Offentlig upphandling. Emma arbetar till vardags på Ek Juridik med bland annat offentlig upphandling och avtalsfrågor och har erfarenhet av arbete med offentlig upphandling från såväl upphandlande myndighets- som leverantörsperspektivet. Emma har tidigare föreläst inom både förvaltningsrätt samt civilrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Påbörja din bokning