Link for page in English
Ek Juridiks logo

Köprättslig grundkurs

Om utbildningen

Utbildningen behandlar köplagens tillämpningsområde, frågor kring varans avlämnande, riskens övergång och åtgärder vid fel i varan. Vidare behandlas vilket ansvar som åvilar köpare respektive säljare och vad respektive part har för rättigheter vid motpartens dröjsmål. Beroende på önskemål kan konsumentköprätten också särskilt beröras.

Kursinnehåll

 • Lagens tillämpningsområde
 • Riskens övergång
 • Köparens åtagande och dröjsmål
 • Säljarens åtagande och dröjsmål
 • Fel i vara
 • Eventuell konsumentköprätt

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.00 – Paus
10.15 – Fortsättning
11.00 – Paus
11.15 – Fortsättning
12.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till dig som exempelvis driver företag och är intresserad av att veta mer om vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger relaterade till köp, eller till dig som kommer i kontakt med närliggande frågor inom ramen för ditt arbete.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

3 okt 2024 / Halvdag

3 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Emma Axelsson

Emma är jurist och kursledare på utbildningen Köprättslig grundkurs. Emma arbetar till vardags på Ek Juridik, bland annat med olika slags avtalsfrågor och offentlig upphandling. Emma arbetar också med frågor relaterade till köprätt och har tidigare undervisat i handelsrätt på yrkeshögskola. Emma har tidigare föreläst inom både förvaltningsrätt samt civilrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Köprättslig grundkurs

Om utbildningen

Utbildningen behandlar köplagens tillämpningsområde, frågor kring varans avlämnande, riskens övergång och åtgärder vid fel i varan. Vidare behandlas vilket ansvar som åvilar köpare- respektive säljare och vad respektive part har för rättigheter vid motpartens dröjsmål. Beroende på önskemål kan konsumentköprätten också särskilt beröras.

Kursinnehåll

 • Lagens tillämpningsområde
 • Riskens övergång
 • Köparens åtagande och dröjsmål
 • Säljarens åtagande och dröjsmål
 • Fel i vara
 • Eventuell konsumentköprätt

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.00 – Paus
10.15 – Fortsättning
11.00 – Paus
11.15 – Fortsättning
12.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till dig som exempelvis driver företag och är intresserad av att veta mer om vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger relaterade till köp, eller till dig som kommer i kontakt med närliggande frågor inom ramen för ditt arbete.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

3 okt 2024 / Halvdag

3 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Emma Axelsson

Emma är jurist och kursledare på utbildningen Köprättslig grundkurs. Emma arbetar till vardags på Ek Juridik, bland annat med olika slags avtalsfrågor och offentlig upphandling. Emma arbetar också med frågor relaterade till köprätt och har tidigare undervisat i handelsrätt på yrkeshögskola. Emma har tidigare föreläst inom både förvaltningsrätt samt civilrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Påbörja din bokning