Link for page in English
Ek Juridiks logo

Allmän förvaltningsrätt

Om utbildningen

Utbildningen behandlar den allmänna förvaltningsrätten som gäller för nästan all offentlig verksamhet i Sverige. Allt från grundläggande krav på service och tillgänglighet till hur ett ärendes förfarande redogörs för. Deltagaren kommer få kunskap om grundläggande rättsprinciper, vilka formella regler som gäller för handläggning av ärenden, beslutsfattande och hantering av överklaganden samt om intresseavvägningar som är vanligt förekommande i offentlig verksamhet. Under utbildningen presenteras flera olika case som avser att belysa olika frågeställningar och problemsituationer som kan uppstå i den offentliga verksamheten. Deltagaren kommer även få en gedigen genomgång av rättspraxis inom området.

Kursinnehåll

  • Myndigheters förhållande till enskilda
  • Allmänna förvaltningsrättsliga principer
  • Introduktion till förvaltningslagen
  • Handläggning av ett ärende – från början till (be)slut
  • Överklagande

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.30 – Fika
10.45 – Fortsättning
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
14.45 – Fortsättning
16.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till handläggare, socialsekreterare, inspektörer eller andra tjänstemän på statliga, regionala och kommunala myndigheter som i sitt arbete utför någon form av myndighetsutövning. Utbildningen lämpar sig även för andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med myndigheter eller som vill lära sig mer om de regler som styr handläggningen.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

13 maj & 26 november 2024 / Heldag

5 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Rasmus Almqvist Sandén


Rasmus Almqvist Sandén har varit anställd av Ek Juridik sedan 2018 och har tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen och att arbeta på myndighet (Inspektionen för vård och omsorg). Han arbetar främst med olika förvaltningsprocesser, men processar även i allmän domstol i diverse tvistemål. Rasmus har tidigare föreläst inom både förvaltningsrätt samt civilrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Allmän förvaltningsrätt

Om utbildningen

Utbildningen behandlar den allmänna förvaltningsrätten som gäller för nästan all offentlig verksamhet i Sverige. Allt från grundläggande krav på service och tillgänglighet till hur ett ärendes förfarande redogörs för. Deltagaren kommer få kunskap om grundläggande rättsprinciper, vilka formella regler som gäller för handläggning av ärenden, beslutsfattande och hantering av överklaganden samt om intresseavvägningar som är vanligt förekommande i offentlig verksamhet. Under utbildningen presenteras flera olika case som avser att belysa olika frågeställningar och problemsituationer som kan uppstå i den offentliga verksamheten. Deltagaren kommer även få en gedigen genomgång av rättspraxis inom området.

Kursinnehåll

  • Myndigheters förhållande till enskilda
  • Allmänna förvaltningsrättsliga principer
  • Introduktion till förvaltningslagen
  • Handläggning av ett ärende – från början till (be)slut
  • Överklagande

Kursprogram

09.00 – Inledning
10.30 – Fika
10.45 – Fortsättning
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
14.45 – Fortsättning
16.00 – Kursen avslutas

Vilka riktar sig kursen till?

Den här utbildningen riktar sig till handläggare, socialsekreterare, inspektörer eller andra tjänstemän på statliga, regionala och kommunala myndigheter som i sitt arbete utför någon form av myndighetsutövning.

Bra att veta

Ikon för deltagare

Platser finns

Ikon för plats

Riagatan 1, Örebro / digitalt

Ikon för tid

13 maj & 26 november 2024 / Heldag

5 990 kr (ex. moms)

Jennie Beigrund, jurist

Kursledare
Rasmus Almqvist Sandén


Rasmus Almqvist Sandén har varit anställd av Ek Juridik sedan 2018 och har tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen och att arbeta på myndighet (Inspektionen för vård och omsorg). Han arbetar främst med olika förvaltningsprocesser, men processar även i allmän domstol i diverse tvistemål. Rasmus har tidigare föreläst inom både förvaltningsrätt samt civilrätt och är en uppskattad föreläsare på högskolor och universitet.

Påbörja din bokning