Link for page in English
Ek Juridiks logo

Rättsskydd

Rättsskydd

Om du hamnat i en tvist, kan eventuell ersättning utgå genom rättsskyddet i din hemförsäkring, eller företagsförsäkring. Normalt omfattas tvister som rör vårdnad, boende och umgänge, men även andra privaträttsliga tvister – det vill säga tvister mellan privatpersoner – kan ingå, som till exempel arvstvister, fordringar, skadeståndstalan, eller fastighetstvister. Rättsskyddet ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar; ibland finns även tilläggsförsäkringar med utökat rättsskydd.

Som huvudregel måste hemförsäkringen ha funnits under en sammanhängande period om två år. Vid byte av försäkringsbolag får inget uppehåll finnas i försäkringsskyddet. Självrisken uppgår normalt till mellan 20 och 25 %. Ersättningen är begränsad till ett visst maxbelopp efter avdrag för självrisk. Du som klient svarar fullt ut för våra ersättningsanspråk, om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader. Det är försäkringsbolagets villkor som avgör om rätt till ersättning föreligger. En ansökan om rättsskydd bör göras så snart ärendet påbörjas och det är därför viktigt att du omgående upplyser oss om att du har en försäkring.

Om du inte har en hemförsäkring, eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Har du fler funderingar kring rättshjälp?

Om du hamnat i en tvist, kan eventuell ersättning utgå genom rättsskyddet i din hemförsäkring, eller företagsförsäkring. Normalt omfattas tvister som rör vårdnad, boende och umgänge, men även andra privaträttsliga tvister – det vill säga tvister mellan privatpersoner – kan ingå, som till exempel arvstvister, fordringar, skadeståndstalan, eller fastighetstvister. Rättsskyddet ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar; ibland finns även tilläggsförsäkringar med utökat rättsskydd.

Som huvudregel måste hemförsäkringen ha funnits under en sammanhängande period om två år. Vid byte av försäkringsbolag får inget uppehåll finnas i försäkringsskyddet. Självrisken uppgår normalt till mellan 20 och 25 %. Ersättningen är begränsad till ett visst maxbelopp efter avdrag för självrisk. Du som klient svarar fullt ut för våra ersättningsanspråk, om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader. Det är försäkringsbolagets villkor som avgör om rätt till ersättning föreligger. En ansökan om rättsskydd bör göras så snart ärendet påbörjas och det är därför viktigt att du omgående upplyser oss om att du har en försäkring.

Om du inte har en hemförsäkring, eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Har du fler funderingar kring rättshjälp?