Link for page in English
Ek Juridiks logo

Stöd och biträde till den enskilde och företaget vid överklagan

Att överklaga ett beslut är inte alltid enkelt. Om du som enskild person eller företag känner att ett beslut har fattats på felaktiga grunder, eller kanske inte borde ha fattats överhuvudtaget, kan vi på Ek Juridik hjälpa och ge råd genom hela processen. Ifall ni önskar, kan vi även hjälpa er med att utreda förutsättningarna för ett eventuellt överklagande. Ek Juridik kan även driva hela processen för dig, på ditt uppdrag. Exempelvis kan det vara fråga om:

 • Att överklaga beslut om att inte bli mottagen till studier inom den kommunala vuxenutbildningen
 • Att överklaga beslut om bygglov, marklov, rivning eller strandskyddsdispens
 • Att överklaga beslut som går en emot, i olika tillståndsfrågor
 • Överklaga beslut om tilldelning i upphandlingar, det vill säga ansöka om överprövning av en upphandling
 • Att överklaga beslut som har fattats av kommunfullmäktige, eller en nämnd i sin kommun
 • Att överklaga beslut avseende begäran om att få ut handlingar.
 • Överklaga till förvaltningsrätten
 • Överklagande i domstol

Avslutningsvis kan sägas att Ek Juridiks kompetensområde är brett. Har ni frågor eller funderingar, är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss. Vi har lösningar och förslag kring det mesta och vill på bästa sätt hjälpa er till en personlig, trygg och rättvis lösning.

 

Våra jurister hjälper er

Stöd och biträde till den enskilde och företaget vid överklagan

Att överklaga ett beslut är inte alltid enkelt. Om du som enskild person eller företag känner att ett beslut har fattats på felaktiga grunder eller kanske inte borde ha fattats överhuvudtaget kan vi på Ek Juridik hjälpa och ge råd genom hela processen. I det fall ni önskar kan vi även hjälpa er med att utreda förutsättningarna för ett eventuellt överklagande. Ek Juridik kan även driva hela processen för dig på ditt uppdrag. Exempelvis kan det vara fråga om

 • Att överklaga beslut om att inte bli mottagen till studier inom den kommunala vuxenutbildningen
 • Att överklaga beslut om bygglov, marklov, rivning eller strandskyddsdispens
 • Att överklaga beslut som går en emot i olika tillståndsfrågor
 • Överklaga beslut om tilldelning i upphandlingar, det vill säga ansöka om överprövning av en upphandling
 • Att överklaga beslut som har fattats av kommunfullmäktige eller en nämnd i sin kommun
 • Att överklaga beslut avseende begäran om att utfå handlingar.
 • Överklaga till förvaltningsrätten
 • Överklagande i domstol

Avslutningsvis kan sägas att Ek Juridiks kompetensområde är brett. Har ni frågor eller funderingar är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss. Vi har lösningar och förslag kring det mesta och vill på bästa sätt hjälpa er till en personlig, trygg och rättvis lösning.

 

Våra jurister hjälper er