Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist för förhandling och tvister

Tvist? Då behöver du en jurist.

När man beställer ett arbete, kommer överens om någonting eller ingår ett avtal så kan man i ivern att komma igång glömma bort att tänka igenom detaljerna eller hur man ska hantera eventuella konflikter. Ibland har man istället tänkt igenom olika situationer, men på grund av egna intressen tolkar man överenskommelser eller villkor olika. Resultat är att man tvingas in i en oönskad och potentiellt dyr tvist. Dessa tvister kan handla om avtalet i sig eller dessa innehåll, men även saker som pengar eller fastigheter och olika rättigheter. Tyvärr är det inte bara relationer och samarbeten som står på spel utan även ekonomin.

Anledningen till att man hamnar i en tvist kan vara att en part avsiktligt väljer att agera på ett visst sätt, eller så kan det bero på att man värderar omständigheter (det vi kallar konkreta rättsfakta) eller lagar och regler (det vi kallar abstrakta rättsfakta) olika.

En tvist anses vanligtvis föreligga när en part ställt ett krav som den andra parten bestrider (givetvis kan det även i vissa fall finnas fler än två parter). Det kan till exempel vara ett krav om betalning som mottagaren av kravet bestrider. När parterna inte kan nå en överenskommelse så anses en tvist föreligga.

Vi kan förhandla.

De allra flesta tvisterna löser man utanför domstol genom förhandlingar och överenskommelser. En domstolsprocess är ofta kostsam och tar lång tid, vilket ökar påfrestningen för parterna ytterligare. Det finns därför god skäl att försöka nå en överenskommelse, även om det betyder att man behöver göra avkall till viss del. Juristerna på Ek Juridik ser det som sin uppgift att hjälpa varje klient att fatta väl informerade och avvägda beslut. Vi har även stor erfarenhet av förhandlingar och säkerställer därför att du får det bästa resultatet.

Hjälp med stämningsansökan

När en överenskommelse inte kan nås, det är en princip- eller hederssak (vissa saker förhandlar man inte om) eller möjligheten att förlikas skulle vara ekonomiskt oförsvarbar, så hanteras tvisten i domstol. Domstolsprocessen inleds med att en stämningsansökan lämnas till tingsrätten. Här är det inte ovanligt att två parter stämmer varandra; en stämning och genstämning.

När en stämningsansökan lämnats in kallar domstolen till en muntlig förberedelse. Syftet med den muntliga förberedelsen är dels att klarlägga de mest relevanta omständigheterna, dels att söka nå en förlikning. Även under processens gång finns alltså en möjlighet till förlikning.

Våra jurister hjälper dig att upprätta och lämna in en stämningsansökan. Sen finns vi där vid din sida genom hela processen i domstol. Vi kan aldrig garantera ett visst utfall, men vi lovar att göra det bästa av dina förutsättningar. Vi kommer dessutom att vara transparenta med dig genom hela processen.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Jurist för förhandling och tvister

Tvist? Då behöver du en jurist.

När man beställer ett arbete, kommer överens om någonting eller ingår ett avtal så kan man i ivern att komma igång glömma bort att tänka igenom detaljerna eller hur man ska hantera eventuella konflikter. Ibland har man istället tänkt igenom olika situationer, men på grund av egna intressen tolkar man överenskommelser eller villkor olika. Resultat är att man tvingas in i en oönskad och potentiellt dyr tvist. Dessa tvister kan handla om avtalet i sig eller dessa innehåll, men även saker som pengar eller fastigheter och olika rättigheter. Tyvärr är det inte bara relationer och samarbeten som står på spel utan även ekonomin.

Anledningen till att man hamnar i en tvist kan vara att en part avsiktligt väljer att agera på ett visst sätt, eller så kan det bero på att man värderar omständigheter (det vi kallar konkreta rättsfakta) eller lagar och regler (det vi kallar abstrakta rättsfakta) olika.

En tvist anses vanligtvis föreligga när en part ställt ett krav som den andra parten bestrider (givetvis kan det även i vissa fall finnas fler än två parter). Det kan till exempel vara ett krav om betalning som mottagaren av kravet bestrider. När parterna inte kan nå en överenskommelse så anses en tvist föreligga.

Vi kan förhandla.

De allra flesta tvisterna löser man utanför domstol genom förhandlingar och överenskommelser. En domstolsprocess är ofta kostsam och tar lång tid, vilket ökar påfrestningen för parterna ytterligare. Det finns därför god skäl att försöka nå en överenskommelse, även om det betyder att man behöver göra avkall till viss del. Juristerna på Ek Juridik ser det som sin uppgift att hjälpa varje klient att fatta väl informerade och avvägda beslut. Vi har även stor erfarenhet av förhandlingar och säkerställer därför att du får det bästa resultatet.

Hjälp med stämningsansökan

När en överenskommelse inte kan nås, det är en princip- eller hederssak (vissa saker förhandlar man inte om) eller möjligheten att förlikas skulle vara ekonomiskt oförsvarbar, så hanteras tvisten i domstol. Domstolsprocessen inleds med att en stämningsansökan lämnas till tingsrätten. Här är det inte ovanligt att två parter stämmer varandra; en stämning och genstämning.

När en stämningsansökan lämnats in kallar domstolen till en muntlig förberedelse. Syftet med den muntliga förberedelsen är dels att klarlägga de mest relevanta omständigheterna, dels att söka nå en förlikning. Även under processens gång finns alltså en möjlighet till förlikning.

Våra jurister hjälper dig att upprätta och lämna in en stämningsansökan. Sen finns vi där vid din sida genom hela processen i domstol. Vi kan aldrig garantera ett visst utfall, men vi lovar att göra det bästa av dina förutsättningar. Vi kommer dessutom att vara transparenta med dig genom hela processen.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.