Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist för tillstånd & tillsyn

Flertalet verksamheter kräver enligt lag ett specifikt tillstånd för att få bedrivas. Ett tillstånd är en kvalitetssäkring för verksamheten i sig och förekommer för olika typer av verksamheter. Verksamheterna kan också bli föremål för tillsyn av en myndighet, till exempel Skolinspektionen, eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Våra jurister hjälper dig att identifiera om din verksamhet kräver tillstånd, eller registrering. Vi kan också hjälpa dig om det pågår ett tillsynsärende gällande din verksamhet.

Vilka verksamheter kräver tillstånd?

Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är vid bedrivande av skola, förskola, vård- och omsorgsinsatser, försäljning och tillverkning av livsmedel, alkoholservering med mera.

Vilka krav för tillstånd gäller?

Under tiden verksamheten bedrivs, behöver tillståndskraven fortlöpande vara uppfyllda. Konsekvensen av ouppnådda krav, är avslag på tillståndsansökan. Ett tillsynsärende kan i värsta fall sluta med ett indraget tillstånd för en pågående verksamhet. I det senare fallet kan konsekvensen för dig, dina anställda och din verksamhet bli omfattande. Våra jurister hjälper dig i kommunikationen med berörd myndighet och företräder dig vid behov i domstol.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka de aktuella kraven för tillstånd är, hur de uppfylls och fortsätter vara uppfyllda.

Har du planer på att starta en verksamhet som kräver tillstånd?

Kanske har frågetecken uppstått huruvida din verksamhet fortfarande uppfyller tillståndskraven? Har en tillsynsmyndighet kontaktat dig och ställt frågor, eller begärt uppgifter? Chansa inte, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.

Skyddat boende - tillståndspliktigt från 1 april -24

Från och med 1 april 2024 krävs tillstånd från IVO för att bedriva skyddade boenden. Kravet på tillstånd gäller såväl nya som befintliga verksamheter. Det betyder att den som idag bedriver en sådan verksamhet, utan tillstånd, måste ansöka om ett sådant tillstånd. Ansökan måste inlämnas till IVO inom fyra månader (d.v.s. senast 1 augusti). Tillståndet hör till den privata aktörens organisationsnummer. Det är förbjudet att överlåta ett tillstånd. Däremot kan man överlåta ett helt bolag med tillstånd genom en aktieöverlåtelse. När ett bolags aktier överlåts till nya ägare påverkas inte tillståndet, men det finns ett krav på att anmäla ägare (som äger mer än 10 % av aktierna) till IVO.

Vad krävs för tillstånd?

För tillstånd uppställs vissa krav. Vid varje boende ska det finnas en föreståndare. Föreståndaren och den personal som arbetar i verksamheten ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Prövningen görs med utgångspunkt i verksamhetens innehåll, storlek och målgrupp.

Vid prövningen ser IVO till föreståndarens insikt om de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten (det kan till exempel gälla arbetsrätt och arbetsmiljö och ekonomiska regelverk).

IVO kan även granska en aktörs vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, övriga laglydnad (även på personlig nivå) samt andra relevanta omständigheter. Dessutom ska aktören även ha de ekonomiska förutsättningar som krävs (d.v.s. kunna bära sina kostnader coh klara av ekonomiska svängningar utan risk för att behöva upphöra med verksamheten).

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Jurist för tillstånd & tillsyn

Flertalet verksamheter kräver enligt lag ett specifikt tillstånd för att få bedrivas. Ett tillstånd är en kvalitetssäkring för verksamheten i sig och förekommer för olika typer av verksamheter. Verksamheterna kan också bli föremål för tillsyn av en myndighet, till exempel Skolinspektionen, eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Våra jurister hjälper dig att identifiera om din verksamhet kräver tillstånd, eller registrering. Vi kan också hjälpa dig om det pågår ett tillsynsärende gällande din verksamhet.

Vilka verksamheter kräver tillstånd?

Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är vid bedrivande av skola, förskola, vård- och omsorgsinsatser, försäljning och tillverkning av livsmedel, alkoholservering med mera.

Vilka krav för tillstånd gäller?

Under tiden verksamheten bedrivs, behöver tillståndskraven fortlöpande vara uppfyllda. Konsekvensen av ouppnådda krav, är avslag på tillståndsansökan. Ett tillsynsärende kan i värsta fall sluta med ett indraget tillstånd för en pågående verksamhet. I det senare fallet kan konsekvensen för dig, dina anställda och din verksamhet bli omfattande. Våra jurister hjälper dig i kommunikationen med berörd myndighet och företräder dig vid behov i domstol.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka de aktuella kraven för tillstånd är, hur de uppfylls och fortsätter vara uppfyllda.

Har du planer på att starta en verksamhet som kräver tillstånd?

Kanske har frågetecken uppstått huruvida din verksamhet fortfarande uppfyller tillståndskraven? Har en tillsynsmyndighet kontaktat dig och ställt frågor, eller begärt uppgifter? Chansa inte, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.

Skyddat boende - tillståndspliktigt från 1 april -24

Från och med 1 april 2024 krävs tillstånd från IVO för att bedriva skyddade boenden. Kravet på tillstånd gäller såväl nya som befintliga verksamheter. Det betyder att den som idag bedriver en sådan verksamhet, utan tillstånd, måste ansöka om ett sådant tillstånd. Ansökan måste inlämnas till IVO inom fyra månader (d.v.s. senast 1 augusti). Tillståndet hör till den privata aktörens organisationsnummer. Det är förbjudet att överlåta ett tillstånd. Däremot kan man överlåta ett helt bolag med tillstånd genom en aktieöverlåtelse. När ett bolags aktier överlåts till nya ägare påverkas inte tillståndet, men det finns ett krav på att anmäla ägare (som äger mer än 10 % av aktierna) till IVO.

Vad krävs för tillstånd?

För tillstånd uppställs vissa krav. Vid varje boende ska det finnas en föreståndare. Föreståndaren och den personal som arbetar i verksamheten ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Prövningen görs med utgångspunkt i verksamhetens innehåll, storlek och målgrupp.

Vid prövningen ser IVO till föreståndarens insikt om de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten (det kan till exempel gälla arbetsrätt och arbetsmiljö och ekonomiska regelverk).

IVO kan även granska en aktörs vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, övriga laglydnad (även på personlig nivå) samt andra relevanta omständigheter. Dessutom ska aktören även ha de ekonomiska förutsättningar som krävs (d.v.s. kunna bära sina kostnader coh klara av ekonomiska svängningar utan risk för att behöva upphöra med verksamheten).

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.