Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i Skadeståndsrätt

Oavsett om någon har orsakat dig en personskada eller om du hamnat i en skadeståndstvist så är det en stor trygghet att ha en jurist vid din sida som kan guida dig med juridisk rådgivning, agera ombud och tillvarata dina intressen under processens gång.

Vad är skadeståndsrätt?

Ett skadestånd är, enkelt uttryckt, en ersättning som ska säkerställa att en person som lidit skada försätts i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig inträffat. Reglerna som styr hur ersättningen ska beräknas, när den ska utgå och vem som är skyldig att betala kallas för skadeståndsrätten.

Skadestånd kan dels ha sin grund i ett avtalsrättsligt förhållande. I så fall regleras skadeståndsrätten antingen av avtalet eller avtalsrättsliga principer och regler. När skada uppkommit utan att det finns ett avtalsrättsligt förhållande regleras detta genom skadeståndrättens regler.

Jurister inom skadeståndsrätt

Vi vet att begrepp som uppsåt, oaktsamhet, vårdslöshet, culpa, vållande, principalansvar m.m. är skrämmande och en jungel.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna att återställa tryggheten i tillvaron om du råkat ut för en personskada eller sakskada. Oavsett om det gäller en trafikskada, arbetsskada, patientskada eller en skada kopplad till produktansvar så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss om ni har frågor eller om ni vill att vi utreder om ni har rätt till skadestånd eller annan ersättning.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Jurist i Skadeståndsrätt

Oavsett om någon har orsakat dig en personskada eller om du hamnat i en skadeståndstvist så är det en stor trygghet att ha en jurist vid din sida som kan guida dig med juridisk rådgivning, agera ombud och tillvarata dina intressen under processens gång.

Vad är skadeståndsrätt?

Ett skadestånd är, enkelt uttryckt, en ersättning som ska säkerställa att en person som lidit skada försätts i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig inträffat. Reglerna som styr hur ersättningen ska beräknas, när den ska utgå och vem som är skyldig att betala kallas för skadeståndsrätten.

Skadestånd kan dels ha sin grund i ett avtalsrättsligt förhållande. I så fall regleras skadeståndsrätten antingen av avtalet eller avtalsrättsliga principer och regler. När skada uppkommit utan att det finns ett avtalsrättsligt förhållande regleras detta genom skadeståndrättens regler.

Jurister inom skadeståndsrätt

Vi vet att begrepp som uppsåt, oaktsamhet, vårdslöshet, culpa, vållande, principalansvar m.m. är skrämmande och en jungel.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna att återställa tryggheten i tillvaron om du råkat ut för en personskada eller sakskada. Oavsett om det gäller en trafikskada, arbetsskada, patientskada eller en skada kopplad till produktansvar så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss om ni har frågor eller om ni vill att vi utreder om ni har rätt till skadestånd eller annan ersättning.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.