Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i sakrätt

Vad är sakrätt?

Sakrätten består av regler som hanterar konflikter över egendom; det vill säga, rätten till en viss egendom.

Vem har rätt till egendomen?

Om man leasar eller hyr en bil och sedan inte fullgör sin skyldighet i att betala leasingavgiften eller hyresavgiften, så har den som hyrut bilen en fordran mot den som hyr och har även en rätt till bilen. Att så är och ska vara fallet kan tyckas självklart, men sakrätten besvarar varför så är fallet.

Exemplet ovan är tämligen enkelt. Mer komplexa är många situationer där avtalet är tvistigt, omständigheterna kring hyresförhållandet är tvistiga samt relationen och förtroendet är skadat.

Dessutom är sakrätten ofta kopplad till ett avtal och en fordran eller skuld. För att avgöra frågan om vem som har rätt till en viss egendom krävs ofta en bedömning av det bakomliggande avtalet m.m. Av den anledningen, inte minst om egendom har ett stort ekonomiskt värde eller affektionsvärde, kan det vara värt att ta hjälp av en kunnig jurist vars uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig.

Kontakta gärna en av våra jurister eller läs mer om avtalsrätt och fordringsrätt.

Kontakta oss
Avtalsrätt
Fordringsrättt

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Jurist i sakrätt

Vad är sakrätt?

Sakrätten består av regler som hanterar konflikter över egendom; det vill säga, rätten till en viss egendom.

Vem har rätt till egendomen?

Om man leasar eller hyr en bil och sedan inte fullgör sin skyldighet i att betala leasingavgiften eller hyresavgiften, så har den som hyrut bilen en fordran mot den som hyr och har även en rätt till bilen. Att så är och ska vara fallet kan tyckas självklart, men sakrätten besvarar varför så är fallet.

Exemplet ovan är tämligen enkelt. Mer komplexa är många situationer där avtalet är tvistigt, omständigheterna kring hyresförhållandet är tvistiga samt relationen och förtroendet är skadat.

Dessutom är sakrätten ofta kopplad till ett avtal och en fordran eller skuld. För att avgöra frågan om vem som har rätt till en viss egendom krävs ofta en bedömning av det bakomliggande avtalet m.m. Av den anledningen, inte minst om egendom har ett stort ekonomiskt värde eller affektionsvärde, kan det vara värt att ta hjälp av en kunnig jurist vars uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig.

Kontakta gärna en av våra jurister eller läs mer om avtalsrätt och fordringsrätt.

Avtalsrätt
Fordringsrättt

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.