Link for page in English
Ek Juridiks logo

Överklaga beslut från kommunen

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Varje kommun fattar dagligen väldigt många beslut i olika typer av ärenden. Tyvärr händer det ibland att kommunen inom ramen för sin förvaltning fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Överklaga beslut från kommunen

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Varje kommun fattar dagligen väldigt många beslut i olika typer av ärenden. Tyvärr händer det ibland att kommunen inom ramen för sin förvaltning fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. Vår jurist Matilda svarar gärna på dina frågor.

Besluten som kommuner fattar är många och ibland är besluten tyvärr inte korrekta. Har du erhållit ett felaktigt beslut?

Exempel på typer av förvaltningsbesvär:

 • Avslag på bygglov
 • Avslag på strandskyddsdispens
 • Icke beviljat försörjningsstöd
 • Icke beviljat ekonomiskt bistånd
 • Icke beviljat tillstånd för uteservering
 • Har du sökt till någon utbildning eller interkommunal ersättning för studier i annan kommun?

Ek Juridik finns här för att hjälpa dig! Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen.

Besluten som kommuner fattar är många och ibland är besluten tyvärr inte korrekta. Har du erhållit ett felaktigt beslut?

Exempel på typer av förvaltningsbesvär:

 • Avslag på bygglov
 • Avslag på strandskyddsdispens
 • Icke beviljat försörjningsstöd
 • Icke beviljat ekonomiskt bistånd
 • Icke beviljat tillstånd för uteservering
 • Har du sökt till någon utbildning eller interkommunal ersättning för studier i annan kommun?
Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Ek Juridik finns här för att hjälpa dig! Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen. Vår jurist Matilda svarar gärna på dina frågor.