Link for page in English
Ek Juridiks logo

Överklaga beslut från CSN

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Tyvärr händer det ibland att myndigheten fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Överklaga beslut
från CSN

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Tyvärr händer det ibland att myndigheten fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. Vår jurist Rasmus svarar gärna på dina frågor.

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 

Har du sökt studiebidrag eller studielån och fått avslag på din ansökan, trots att du uppfyller kraven? Har CSN fattat beslut om att du är återbetalningsskyldig, trots att så inte är fallet? Har du erhållit ett beslut som går dig emot eller som inte är korrekt? Då kan Ek Juridik hjälpa dig!

Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen.

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 

Har du sökt studiebidrag eller studielån och fått avslag på din ansökan, trots att du uppfyller kraven? Har CSN fattat beslut om att du är återbetalningsskyldig, trots att så inte är fallet? Har du erhållit ett beslut som går dig emot eller som inte är korrekt? Då kan Ek Juridik hjälpa dig!

Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen.

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. Vår jurist Rasmus svarar gärna på dina frågor.

Emma Axelsson, jurist