Link for page in English
Ek Juridiks logo

Överklaga beslut från Arbetsförmedlingen

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Tyvärr händer det ibland att myndigheten fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Överklaga beslut från Arbetsförmedlingen

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Tyvärr händer det ibland att myndigheten fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. Vår jurist Hanna svarar gärna på dina frågor.

Har du sökt något av följande och erhållit ett felaktigt beslut?

  • Lönebidrag
  • Sökt plats i en arbetsmarknadsutbildning, eller yrkesutbildning
  • Sökt bidrag för start av näringsverksamhet
  • Individuellt pedagogiskt stöd, eller sökt bidrag för hjälpmedel på din arbetsplats?
  • Har du som arbetsgivare ansökt om nystartsjobb?

Har du som enskild person eller arbetsgivare, fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot? Har du som enskildperson eller arbetsgivare, fått ett beslut som du vill överklaga? Då kan Ek Juridik hjälpa dig!

Vi kan ge rådgivning och hjälpa dig som ombud genom hela processen med ditt överklagande.

Har du sökt något av följande och erhållit ett felaktigt beslut?

  • Lönebidrag
  • Sökt plats i en arbetsmarknadsutbildning eller yrkesutbildning
  • Sökt bidrag för start av näringsverksamhet
  • Individuellt pedagogiskt stöd eller sökt bidrag för hjälpmedel på din arbetsplats?
  • Har du som arbetsgivare ansökt om nystartsjobb?

Har du som enskild person eller arbetsgivare fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot? Har du som enskildperson eller arbetsgivare fått ett beslut som du vill överklaga? Då kan Ek Juridik hjälpa dig!

Vi kan ge rådgivning och hjälpa dig som ombud genom hela processen med ditt överklagande.

Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. Vår jurist Hanna svarar gärna på dina frågor.