Link for page in English
Ek Juridiks logo

Laglighetsprövning

Tyvärr händer det ibland att kommunen genom kommunfullmäktige, eller en nämnd inom ramen för sitt politiska uppdrag, fattar beslut som inte är korrekta och som inte ryms inom vad som utgör den kommunala befogenheten, eller som strider mot gällande lagstiftning.

Laglighetsprövning

Tyvärr händer det ibland att kommunen genom kommunfullmäktige, eller en nämnd inom ramen för sitt politiska uppdrag, fattar beslut som inte är korrekta och som inte ryms inom vad som utgör den kommunala befogenheten, eller som strider mot gällande lagstiftning.

Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. Vår jurist Emma svarar gärna på dina frågor.

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Inom varje kommun finns ett flertal olika nämnder, som fattar beslut i många olika typer av ärenden.

Vill du överklaga ett beslut som kommunfullmäktige, eller en nämnd inom din kommun har fattat? Då kan Ek Juridik hjälpa dig! Vi kan ge dig råd och biträde genom hela processen med laglighetsprövning.

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Inom varje kommun finns ett flertal olika nämnder, som fattar beslut i många olika typer av ärenden.

Vill du överklaga ett beslut som kommunfullmäktige, eller en nämnd inom din kommun har fattat? Då kan Ek Juridik hjälpa dig! Vi kan ge dig råd och biträde genom hela processen med laglighetsprövning.

Emma Axelsson, jurist

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut.

Ek Juridik kan ge dig råd och biträde genom hela processen med laglighetsprövning. Vår jurist Emma svarar gärna på dina frågor.