Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i förvaltningsrätt

Med många års erfarenhet från offentlig sektor kan Ek Juridik erbjuda stöd och hjälp inom det breda rättsområdet förvaltningsrätt, samt förvaltningsprocess. Oavsett om ni representerar en myndighet eller privat sektor och har behov av rådgivning eller ett ombud, kan Ek Juridik bistå vid exempelvis:

 • Överklagande av beslut (förvaltnings- och kommunalbesvär)
 • Laglighetsprövning
 • Ansökan om prövningstillstånd
 • Frågor rörande beslut och delegationsordning
 • Begäran om att ta del av handlingar och uppgifter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Frågor rörande offentlighetsprincipen samt offentlighet och sekretess
 • Serviceskyldigheten

Ek Juridik håller även utbildningar, föreläsningar och seminarium inom förvaltningsrätt, kommunalrätt samt förvaltningsprocess. Vi har färdiga koncept, men kan även skräddarsy utbildningar för ert specifika behov.

 

Våra jurister hjälper er

Juridiskt stöd i processen

Behovet av hjälp från en jurist skiljer sig åt, beroende på om du kontaktar oss som privatperson eller myndighet. Vi har erfarenhet av att företräda båda sidor i alla instanser.

Myndighet
Privatperson

Hur ser din situation ut?

Överklaga beslut hos kommunen

Exempel på förvaltningsbesvär inom kommunen kan vara bygglov, strandskyddsdispens, försörjningsstöd, socialt bistånd, tillstånd för uteservering, felaktiga beslut.

Laglighetsprövning –kommunallagen

Ek Juridik ger råd och agerar biträde för överklagande av beslut som kommunfullmäktige, eller nämnd inom kommunen tagit.

Överklaga beslut hos CSN 

Har du fått avslag på ansökan om studielån? Är du återbetalningsskyldig, trots att du inte är det?

Överklaga beslut hos Försäkringskassan

Har du sökt ersättning, bidrag, sjukpenning, VAB eller någonting annat och fått ett felaktigt beslut?

Överklaga beslut hos Arbetsförmedlingen

Har du sökt någon typ av bidrag, utbildning eller stöd och fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot?

Överklaga beslut hos polisen

Har du som enkild person sökt vapenlicens? Tillstånd för sammankomst? Avslag, eller beslut som du vill överklaga?

Jurist i förvaltningsrätt

Med många års erfarenhet från offentlig sektor kan Ek Juridik erbjuda stöd och hjälp inom det breda rättsområdet förvaltningsrätt, samt förvaltningsprocess. Oavsett om ni representerar en myndighet eller privat sektor och har behov av rådgivning eller ett ombud, kan Ek Juridik bistå vid exempelvis:

 • Överklagande av beslut (förvaltnings- och kommunalbesvär)
 • Laglighetsprövning
 • Ansökan om prövningstillstånd
 • Frågor rörande beslut och delegationsordning
 • Begäran om att ta del av handlingar och uppgifter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Frågor rörande offentlighetsprincipen samt offentlighet och sekretess
 • Serviceskyldigheten

Ek Juridik håller även utbildningar, föreläsningar och seminarium inom förvaltningsrätt, kommunalrätt samt förvaltningsprocess. Vi har färdiga koncept, men kan även skräddarsy utbildningar för ert specifika behov.

Våra jurister hjälper dig

Juridiskt stöd i processen

Behovet av hjälp från en jurist skiljer sig åt, beroende på om du kontaktar oss som privatperson eller myndighet. Vi har erfarenhet av att företräda båda sidor i alla instanser.

Myndighet
Privatperson

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Hur ser din situation ut?

Överklaga beslut hos kommunen

Exempel på förvaltningsbesvär inom kommunen kan vara bygglov, strandskyddsdispens, försörjningsstöd, socialt bistånd, tillstånd för uteservering, felaktiga beslut.

Laglighetsprövning –kommunallagen

Ek Juridik ger råd och agerar biträde för överklagande av beslut som kommunfullmäktige, eller nämnd inom kommunen tagit.

Överklaga beslut hos CSN 

Har du fått avslag på ansökan om studielån? Är du återbetalningsskyldig, trots att du inte är det?

Överklaga beslut hos Försäkringskassan

Har du sökt ersättning, bidrag, sjukpenning, VAB eller någonting annat och fått ett felaktigt beslut?

Överklaga beslut hos Arbetsförmedlingen

Har du sökt någon typ av bidrag, utbildning eller stöd och fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot?

Överklaga beslut hos polisen

Har du som enkild person sökt vapenlicens? Tillstånd för sammankomst? Avslag, eller beslut som du vill överklaga?

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.