Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist för hjälp med skulder eller fodringar

Vad är fordringsrätt?

De flesta av oss ingår dagligen avtal i någon form, om så bara vid köp i mataffär, parkering av bil eller lån av ett verktyg från en granne. Den stora majoriteten av avtal resulterar inte i osämja eller tvist, men tyvärr händer det ibland att två parter i ett avtal inte är överens om dess innehåll eller kan fullgöra sina åtaganden och förpliktelser. Med utgångspunkt i avtalet kan det alltså ha uppstått ett krav på betalning som för den som vill ha betalt (borgenären) utgör en fordran, och för den som har en skyldighet att betala (gäldenären) utgör en skuld.

Varför behöver man en jurist vid fordringar och skulder?

Fordringar och skulder har allt som oftast sin grund i olika typer av avtal. Förpliktelserna som uppkommit har uppkommit genom en överenskommelse i någon form. Därmed är fordringsrätten nära sammankopplad med avtalet och avtalsrätten. En jurist som är van att läsa och tolka avtal är då en stor trygghet. Kontakta gärna våra jurister så berättar de mer eller läs mer om avtal här.

Utöver avtalsrätten så regleras fordringen och skuldens innehåll, förändring och upphörande av en uppsättning regler som kallas för fordringsrätt eller obligationsrätt. Även här är en jurist en stor trygghet och hjälp för att bedömma dina förutsättningar och för att guida dig igenom processen.

Nära kopplad till fordringar och skulder är sakrätten. Sakrätten består av regler som hanterar konflikter över egendom. Om man leasar eller hyr en bil och sedan inte fullgör sin skyldighet i att betala leasingavgiften eller hyresavgiften, så har den som hyr ut bilen en fordran mot den som hyr och har även en rätt till bilen. Att så är och ska vara fallet kan tyckas självklart, men sakrätten besvarar varför så är fallet. Exemplet ovan är tämligen enkelt. Mer komplexa är många situationer där avtalet är tvistigt, omständigheterna kring hyresförhållandet är tvistiga samt relationen och förtroendet är skadat.

Våra jurister hjälper dig gärna för att skapa trygghet avseende avtalet och gör en bedömning av omständigheterna i ditt specifika fall. Många gånger är det även en lättnad att låta någon annan sköta kontakten med motpart.

Avtalsrätt
Sakrätt
Skuldebrev

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Fodringsrätt

Vad är fordringsrätt?

De flesta av oss ingår dagligen avtal i någon form, om så bara vid köp i mataffär, parkering av bil eller lån av ett verktyg från en granne. Den stora majoriteten av avtal resulterar inte i osämja eller tvist, men tyvärr händer det ibland att två parter i ett avtal inte är överens om dess innehåll eller kan fullgöra sina åtaganden och förpliktelser. Med utgångspunkt i avtalet kan det alltså ha uppstått ett krav på betalning som för den som vill ha betalt (borgenären) utgör en fordran, och för den som har en skyldighet att betala (gäldenären) utgör en skuld.

Varför behöver man en jurist vid fordringar och skulder?

Fordringar och skulder har allt som oftast sin grund i olika typer av avtal. Förpliktelserna som uppkommit har uppkommit genom en överenskommelse i någon form. Därmed är fordringsrätten nära sammankopplad med avtalet och avtalsrätten. En jurist som är van att läsa och tolka avtal är då en stor trygghet. Kontakta gärna våra jurister så berättar de mer eller läs mer om avtal här.

Utöver avtalsrätten så regleras fordringen och skuldens innehåll, förändring och upphörande av en uppsättning regler som kallas för fordringsrätt eller obligationsrätt. Även här är en jurist en stor trygghet och hjälp för att bedömma dina förutsättningar och för att guida dig igenom processen.

Nära kopplad till fordringar och skulder är sakrätten. Sakrätten består av regler som hanterar konflikter över egendom. Om man leasar eller hyr en bil och sedan inte fullgör sin skyldighet i att betala leasingavgiften eller hyresavgiften, så har den som hyr ut bilen en fordran mot den som hyr och har även en rätt till bilen. Att så är och ska vara fallet kan tyckas självklart, men sakrätten besvarar varför så är fallet. Exemplet ovan är tämligen enkelt. Mer komplexa är många situationer där avtalet är tvistigt, omständigheterna kring hyresförhållandet är tvistiga samt relationen och förtroendet är skadat.

Våra jurister hjälper dig gärna för att skapa trygghet avseende avtalet och gör en bedömning av omständigheterna i ditt specifika fall. Många gånger är det även en lättnad att låta någon annan sköta kontakten med motpart.

Avtalsrätt
Sakrätt
Skuldebrev

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.