Link for page in English
Ek Juridiks logo

Vårdnadstvist

En stor och svår fråga uppstår när två föräldrar separerat men har fortsatt delad vårdnad om barnen och inte längre kommer överens i frågor kopplade till barnen. Vem bestämmer då? Hur ska man hantera viktiga frågor? Vad kan man göra åt det? Många situationer kan man lösa sinsemellan, men näre relationen är infekterad; det finns starka motstående intressen, eller; när man inte själv längre kan se en lösning, då kan det vara stor hjälp att kontakta en jurist som hjälper dig och för din talan.

Vårdnad medför ett ansvar för vårdnadshavaren att tillgodose barnets personliga förhållanden. Vårdnad innebär även ett juridiskt ansvar där två vårdnadshavare gemensamt ska fatta beslut kring barnet. Efter en separation men med bibehållen delad vårdnad så kan vårdnadshavare i vissa frågor fatta beslut när barnet vistas hos den vårdnadshavaren. Men som huvudregel är det alltså vårdnadshavarna gemensamt som har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet.

Viktiga frågor är till exempel;

  • får en vårdnadshavare bestämma skola utan samtycke från den andra vårdnadshavaren?
  • får en vårdnadshavare ansöka om pass utan samtycke från den andra vårdnadshavaren?
  • får en vårdnadshavare besluta om vård utan samtycke från den andra vårdnadshavaren?

Har man däremot ensam vårdnad får man själv fatta beslut i dessa frågor, men kan i vissa fall ha en informationsplikt mot den andra föräldern (i frågor kopplade till umgänget).

Familjerätten

Om föräldrarna på egen hand inte kan komma överens om barnens boende så kan viss hjälp fås genom barnens hemkommuns familjerätt. Där kan man få hjälp genom t.ex. samarbetssamtal, som leds av en tjänsteman på kommunen. Med det stödet samtalar föräldrarna med varandra och försöker nå en lösning där barnets bästa står i fokus. Om de når en överenskommelse, kan det sedan leda till ett avtal där alla detaljer regleras. Då vet båda föräldrarna vad som gäller och missförstånd undviks lättare. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Familjerätten får dock inte tvinga fram en lösning och kan inte bestämma i frågor kopplade till vårdnad, boende och umgänge. Hela processen, inklusive parternas deltagande, i kommunens familjerätt bygger på frivilliga överenskommelser.

Jurist i vårdnadstvist

Om två vårdnadshavare inte kan eller vill komma överens så kan man vända sig till tingsrätten för att få frågan om vårdnad avgjord. Innan man inleder en process i frågor kopplade till vårdnad, boende och umgänge finns det numera ett krav på att man deltagit i ett samtal med socialnämnden. Efter ett sådant informationssamtal utfärdas ett intyg som ska inlämnas till domstolen som en bilaga till stämningsansökan.

En vårdnadstvist är oftast komplex och man är som part nästan alltid känslomässigt engagerad. Det kan därför vara klokt att anlita en jurist som stöd och som driver processen för din räkning.

Det är sedan tingsrätten som fattar beslut i vårdnadsfrågan och kommer i allt att utgå från barnets bästa. Ingen fråga tillmäts större vikt än vad som är bäst för barnet. Utgångspunkten är att delad vårdnad är bäst för barnen, men det kan givetvis finnas omständigheter som påverkar denna bedömning. Domstolen kan beslut om fortsatt delad eller gemensam vårdnad, eller ge vårdnaden till en av föräldrarna som då får ensam vårdnad.

Många är oroliga för att anlita ett ombud på grund av en oro för stora kostnader. Har du en hemförsäkring eller låg inkomst så finns ofta en möjlighet att få hjälp med ombudskostnaderna genom rättsskydd i hemförsäkringen eller rättshjälp från staten.

Har du frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller vill anlita ett ombud?
Då är du välkommen att kontakta oss.

Vad kostar det?
Bodelning & Skilsmässa

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Vårdnadstvist

En stor och svår fråga uppstår när två föräldrar separerat men har fortsatt delad vårdnad om barnen och inte längre kommer överens i frågor kopplade till barnen. Vem bestämmer då? Hur ska man hantera viktiga frågor? Vad kan man göra åt det? Många situationer kan man lösa sinsemellan, men näre relationen är infekterad; det finns starka motstående intressen, eller; när man inte själv längre kan se en lösning, då kan det vara stor hjälp att kontakta en jurist som hjälper dig och för din talan.

Vårdnad medför ett ansvar för vårdnadshavaren att tillgodose barnets personliga förhållanden. Vårdnad innebär även ett juridiskt ansvar där två vårdnadshavare gemensamt ska fatta beslut kring barnet. Efter en separation men med bibehållen delad vårdnad så kan vårdnadshavare i vissa frågor fatta beslut när barnet vistas hos den vårdnadshavaren. Men som huvudregel är det alltså vårdnadshavarna gemensamt som har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet.

Viktiga frågor är till exempel;

får en vårdnadshavare bestämma skola utan samtycke från den andra vårdnadshavaren?
får en vårdnadshavare ansöka om pass utan samtycke från den andra vårdnadshavaren?
får en vårdnadshavare besluta om vård utan samtycke från den andra vårdnadshavaren?
Har man däremot ensam vårdnad får man själv fatta beslut i dessa frågor, men kan i vissa fall ha en informationsplikt mot den andra föräldern (i frågor kopplade till umgänget).

Familjerätten

Om föräldrarna på egen hand inte kan komma överens om barnens boende så kan viss hjälp fås genom barnens hemkommuns familjerätt. Där kan man få hjälp genom t.ex. samarbetssamtal, som leds av en tjänsteman på kommunen. Med det stödet samtalar föräldrarna med varandra och försöker nå en lösning där barnets bästa står i fokus. Om de når en överenskommelse, kan det sedan leda till ett avtal där alla detaljer regleras. Då vet båda föräldrarna vad som gäller och missförstånd undviks lättare. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Familjerätten får dock inte tvinga fram en lösning och kan inte bestämma i frågor kopplade till vårdnad, boende och umgänge. Hela processen, inklusive parternas deltagande, i kommunens familjerätt bygger på frivilliga överenskommelser.

Jurist i vårdnadstvist

Om två vårdnadshavare inte kan eller vill komma överens så kan man vända sig till tingsrätten för att få frågan om vårdnad avgjord. Innan man inleder en process i frågor kopplade till vårdnad, boende och umgänge finns det numera ett krav på att man deltagit i ett samtal med socialnämnden. Efter ett sådant informationssamtal utfärdas ett intyg som ska inlämnas till domstolen som en bilaga till stämningsansökan.

En vårdnadstvist är oftast komplex och man är som part nästan alltid känslomässigt engagerad. Det kan därför vara klokt att anlita en jurist som stöd och som driver processen för din räkning.

Det är sedan tingsrätten som fattar beslut i vårdnadsfrågan och kommer i allt att utgå från barnets bästa. Ingen fråga tillmäts större vikt än vad som är bäst för barnet. Utgångspunkten är att delad vårdnad är bäst för barnen, men det kan givetvis finnas omständigheter som påverkar denna bedömning. Domstolen kan beslut om fortsatt delad eller gemensam vårdnad, eller ge vårdnaden till en av föräldrarna som då får ensam vårdnad.

Många är oroliga för att anlita ett ombud på grund av en oro för stora kostnader. Har du en hemförsäkring eller låg inkomst så finns ofta en möjlighet att få hjälp med ombudskostnaderna genom rättsskydd i hemförsäkringen eller rättshjälp från staten.

Har du frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller vill anlita ett ombud?
Då är du välkommen att kontakta oss.

Vad kostar det?
Bodelning & Skilsmässa

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.