Link for page in English
Ek Juridiks logo

Gåvobrev

Krävs en jurist för att upprätta ett gåvobrev?

När du vill ge bort någonting eller ska få någonting i gåva, så är det en bra idé - av flera anledningar - att upprätta en gåvohandling; ett gåvobrev. Gåvobrevet tjänar som bevisning och dokumentation för att en gåva ägt rum och vad gåvan omfattat samt eventuella villkor som förknippas med gåvan. Detta är särskilt viktigt om gåvan har ett högt värde; oavsett om det är ett affektionsvärde eller ekonomiskt värde.

Ska du ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt så gäller vissa formkrav. Till exempel är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt gåvobrev, annars är gåvan inte giltig. Vår rekommendation är att även använda sig av ett enkelt gåvobrev vid gåvor av lös egendom.

När någon frågar om man kan upprätta en handling själv (ex. ett testamente eller ett gåvobrev) så brukar vi svara att "det går bra så länge det går bra". Ju större komplexitet i en situation eller ju större värde en gåva besitter, desto större är risken att det blir fel. Hos oss beskriver du vad du vill uppnå, så guidar vi dig igenom juridiken för att skapa den tryggheten. Med en bra jurist kan du känna dig trygg med att det blir så som du önskat.

Villkor i gåvobrevet

Ibland vill man ge bort egendom som har ett särskilt inneboende värde varför det endast ska nyttjas på ett visst sätt, eller utifrån vissa givna förutsättningar. I andra fall har gåvogivaren och gåvomottagaren en särskild relation där gåvogivaren önskar skydda egendomen från andra (utöver mottagaren). Ett tredje exempel kan vara att gåvan ska tillfalla mottagaren när denne uppnått en viss ålder. Oavsett bakomliggande anledning så kan man i ett gåvobrev villkora gåvan och därigenom säkerställa att den nyttjas enligt gåvogivarens krav och önskemål.

Hur sådana villkor ska, och får utformas kan i vissa fall vara svårt att veta. Med hjälp av juristerna på Ek Juridik kan du känna dig trygg med att gåvobrevet motsvarar dina förväntningar.

Förskott på arv

En gåva från en förälder till en av bröstarvingarna (barn/barnbarn) riskerar att tolkas som ett förskott på arv. Du kan i gåvobrevet bestämma om gåvan är förskott på ett framtida arv eller inte.

Gåva mellan makar och sambor

När en man vill ge en gåva till sin fru, eller vice versa, eller en sambo till sin partner, så kan vissa särskilda åtgärder behöva vidtas. Till exempel kan makar behöva upprätta ett äktenskapsförord och sambor ett samboavtal. För att skydda egendom från att bli giftorättsgods vid en framtida skilsmässa och bodelning krävs ett äktenskapsförord; gåvobrevet ensamt är inte tillräckligt.

För att läsa mer om samboavtal, skilsmässa och äktenskapsförord klickar du på knapparna nedan.

Sambo
Bodelning & Skilsmässa
Äktenskapsförord

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Gåvobrev

Krävs en jurist för att upprätta ett gåvobrev?

När du vill ge bort någonting eller ska få någonting i gåva, så är det en bra idé - av flera anledningar - att upprätta en gåvohandling; ett gåvobrev. Gåvobrevet tjänar som bevisning och dokumentation för att en gåva ägt rum och vad gåvan omfattat samt eventuella villkor som förknippas med gåvan. Detta är särskilt viktigt om gåvan har ett högt värde; oavsett om det är ett affektionsvärde eller ekonomiskt värde.

Ska du ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt så gäller vissa formkrav. Till exempel är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt gåvobrev, annars är gåvan inte giltig. Vår rekommendation är att även använda sig av ett enkelt gåvobrev vid gåvor av lös egendom.

När någon frågar om man kan upprätta en handling själv (ex. ett testamente eller ett gåvobrev) så brukar vi svara att "det går bra så länge det går bra". Ju större komplexitet i en situation eller ju större värde en gåva besitter, desto större är risken att det blir fel. Hos oss beskriver du vad du vill uppnå, så guidar vi dig igenom juridiken för att skapa den tryggheten. Med en bra jurist kan du känna dig trygg med att det blir så som du önskat.

Villkor i gåvobrevet

Ibland vill man ge bort egendom som har ett särskilt inneboende värde varför det endast ska nyttjas på ett visst sätt, eller utifrån vissa givna förutsättningar. I andra fall har gåvogivaren och gåvomottagaren en särskild relation där gåvogivaren önskar skydda egendomen från andra (utöver mottagaren). Ett tredje exempel kan vara att gåvan ska tillfalla mottagaren när denne uppnått en viss ålder. Oavsett bakomliggande anledning så kan man i ett gåvobrev villkora gåvan och därigenom säkerställa att den nyttjas enligt gåvogivarens krav och önskemål.

Hur sådana villkor ska, och får utformas kan i vissa fall vara svårt att veta. Med hjälp av juristerna på Ek Juridik kan du känna dig trygg med att gåvobrevet motsvarar dina förväntningar.

Förskott på arv

En gåva från en förälder till en av bröstarvingarna (barn/barnbarn) riskerar att tolkas som ett förskott på arv. Du kan i gåvobrevet bestämma om gåvan är förskott på ett framtida arv eller inte.

Gåva mellan makar och sambor

När en man vill ge en gåva till sin fru, eller vice versa, eller en sambo till sin partner, så kan vissa särskilda åtgärder behöva vidtas. Till exempel kan makar behöva upprätta ett äktenskapsförord och sambor ett samboavtal. För att skydda egendom från att bli giftorättsgods vid en framtida skilsmässa och bodelning krävs ett äktenskapsförord; gåvobrevet ensamt är inte tillräckligt.

För att läsa mer om samboavtal, skilsmässa och äktenskapsförord klickar du på knapparna nedan.

Sambo
Bodelning & Skilsmässa
Äktenskapsförord

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.