Link for page in English
Ek Juridiks logo

Bodelning och skilsmässa

Vad ingår i en bodelning?

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Dock finns det några undantag från huvudregeln. Vi hjälper er gärna vidare med att ta reda på vilka undantag som gäller just er.

Bodelning efter sambor, hur går det till?

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör, blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag för att bland annat skifta bostaden och eventuellt övertag av bolån.

Ifall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar, eller ägande gjorts, tas det heller ingen hänsyn till dessa vid en bodelning om parterna är oense.

En separation kan då innebära att den sambo som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på bostaden. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Betänketid vid skilsmässa?

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid, innan de tar beslut om skilsmässa:

  • Om båda eller någon av parterna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Om minst en av er begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När minst 6 månader har gått kan ni gemensamt, eller var för sig begära att skilsmässan fullföljs.

Vad händer om man är oense?

Är parterna inte överens gällande bodelningen, kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Bodelning & skilsmässa

Vad ingår i en bodelning?

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Dock finns det några undantag från huvudregeln. Vi hjälper er gärna vidare med att ta reda på vilka undantag som gäller just er.

Bodelning efter sambor, hur går det till?

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör, blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag för att bland annat skifta bostaden och eventuell övertag av bolån.

Ifall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar eller ägande gjorts, tas det heller ingen hänsyn till dessa vid en bodelning om parterna är oense.

En separation kan då innebära att den sambo som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på bostaden. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Betänketid vid skilsmässa?

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan de tar beslut om skilsmässa:

  • Om båda eller någon av parterna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Om minst en av er begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När minst 6 månader har gått kan ni gemensamt eller var för sig begära att skilsmässan fullföljs.

Vad händer om man är oense?

Är parterna inte överens gällande bodelningen, kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.