Link for page in English
Ek Juridiks logo

Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett par gifter sig blir all egendom de äger, oavsett om det är gemensamt införskaffat eller inte, så kallat giftorättsgods. Giftorättsgods inkluderar den egendom som makarna ägde innan äktenskapet men även sådant som förvärvats under äktenskapet.

Ifall en skilsmässa blir aktuell ska egendomen delas upp i en bodelning, oavsett vem som har införskaffat vad eller när, så delas allt lika. Undantaget till denna regel är om någon make har erhållit en gåva eller ett arv, som via gåvobrev eller testamente är förordnad som enskild egendom. Sådan egendom utgör motsatsen till giftorättsgods och ingår således inte i en bodelning.

För att trygga egendom som enskild, kan makarna även avtala om detta i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen. Ifall all egendom är enskild, behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Hur fungerar äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan vara ett bra sätt att tydliggöra vem som äger vad i ett äktenskap. På så vis undviker man konflikter eller tvister vid en eventuell skilsmässa. Ett skrivet äktenskapsförord talar om för makarna vad som gäller och hur tillgångarna ska fördelas, eller vilka tillgångar som inte ska delas.

Äktenskapsförord kan avtalas både innan och efter att paret ingått äktenskap. Det finns vissa formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Bland annat ska avtalet undertecknas av båda parter för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet måste alltså vara registrerat där för att vara ett bindande avtal, enbart signaturer räcker inte för att äktenskapsförordet ska tas hänsyn till, vid en bodelning.

Det kan vara svårt att få till ett äktenskapsförord som reglerar fördelningen av egendomen, så som man har tänkt sig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, eller för att upprätta ett juridiskt bindande äktenskapsförord.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att upprätta ett äktenskapsförord.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett par gifter sig blir all egendom de äger, oavsett om det är gemensamt införskaffat eller inte, så kallat giftorättsgods. Giftorättsgods inkluderar den egendom som makarna ägde innan äktenskapet men även sådant som förvärvats under äktenskapet.

Ifall en skilsmässa blir aktuell ska egendomen delas upp i en bodelning, oavsett vem som har införskaffat vad eller när, så delas allt lika. Undantaget till denna regel är om någon make har erhållit en gåva eller ett arv, som via gåvobrev eller testamente är förordnad som enskild egendom. Sådan egendom utgör motsatsen till giftorättsgods och ingår således inte i en bodelning.

För att trygga egendom som enskild, kan makarna även avtala om detta i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen. Ifall all egendom är enskild, behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Hur fungerar ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan vara ett bra sätt att tydliggöra vem som äger vad i ett äktenskap. På så vis undviker man konflikter eller tvister vid en eventuell skilsmässa. Ett skrivet äktenskapsförord talar om för makarna vad som gäller och hur tillgångarna ska fördelas, eller vilka tillgångar som inte ska delas.

Äktenskapsförord kan avtalas både innan och efter att paret ingått äktenskap. Det finns vissa formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Bland annat ska avtalet undertecknas av båda parter för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet måste alltså vara registrerat där för att vara ett bindande avtal, enbart signaturer räcker inte för att äktenskapsförordet ska tas hänsyn till, vid en bodelning.

Det kan vara svårt att få till ett äktenskapsförord som reglerar fördelningen av egendomen, så som man har tänkt sig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, eller för att upprätta ett juridiskt bindande äktenskapsförord.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att upprätta ett äktenskapsförord.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.