Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i civilrätt

Vad är civilrätt?

Civilrätt är en gren inom juridiken som reglerar relationen och förhållanden mellan två enskilda; privatpersoner eller juridiska personer (som till exempel företag, föreningar, stiftelser och organisationer). Civilrätt kan även kallas "privaträtt". I grunden bygger civilrätten på avtal och skadestånd. Antingen har enskilda ingått ett avtal eller så har skada uppstått utanför ett avtalsförhållande och därigenom uppstår frågor.

Till civilrätten hör inte statsrätt, förvaltningsrätt och offentlig rätt, det vill säga rättsförhållanden mellan det privata och det offentliga. Till civilrätten hör inte heller straffrätten.

Vad kan Ek Juridiks jurister hjälpa dig med?

Juristerna på Ek Juridik kan hjälpa dig inom alla civilrättens områden. Dit hör avtalsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, sakrätt, fordringsrätt, försäkringsrätt m.m.

I vissa fall har även det offentliga agerat som en självständig juridisk person. Så är till exempel fallet när en kommun eller region ingår ett avtal. Avtalet omfattas då alltså av civilrättens regler. Även i dessa fall kan våra jurister hjälpa dig.

Jurister i förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätten är en uppsättning regler som bestämmer vad som gäller i frågor kopplade till egendom med ett ekonomiskt värde (t.ex. fastigheter, lös egendom, pengar och värdepapper). Inom förmögenhetsrätten återfinns t.ex. fastighetsrätten som reglerar frågor kopplade till fastigheter, regler om pantsättning, överlåtelse, uthyrning, nyttjanderätt eller leasing av lös egendom, borgensåtaganden överlåtelser av aktier samt frågor kopplade till fordran och skulder.

Våra jurister kan hjälpa dig inom alla dessa områden. Kontakta oss gärna eller läs mer under respektive område nedan.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Jurist i civilrätt

Vad är civilrätt?

Civilrätt är en gren inom juridiken som reglerar relationen och förhållanden mellan två enskilda; privatpersoner eller juridiska personer (som till exempel företag, föreningar, stiftelser och organisationer). Civilrätt kan även kallas "privaträtt". I grunden bygger civilrätten på avtal och skadestånd. Antingen har enskilda ingått ett avtal eller så har skada uppstått utanför ett avtalsförhållande och därigenom uppstår frågor.

Till civilrätten hör inte statsrätt, förvaltningsrätt och offentlig rätt, det vill säga rättsförhållanden mellan det privata och det offentliga. Till civilrätten hör inte heller straffrätten.

Vad kan Ek Juridiks jurister hjälpa dig med?

Juristerna på Ek Juridik kan hjälpa dig inom alla civilrättens områden. Dit hör avtalsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, sakrätt, fordringsrätt, försäkringsrätt m.m.

I vissa fall har även det offentliga agerat som en självständig juridisk person. Så är till exempel fallet när en kommun eller region ingår ett avtal. Avtalet omfattas då alltså av civilrättens regler. Även i dessa fall kan våra jurister hjälpa dig.

Jurister i förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätten är en uppsättning regler som bestämmer vad som gäller i frågor kopplade till egendom med ett ekonomiskt värde (t.ex. fastigheter, lös egendom, pengar och värdepapper). Inom förmögenhetsrätten återfinns t.ex. fastighetsrätten som reglerar frågor kopplade till fastigheter, regler om pantsättning, överlåtelse, uthyrning, nyttjanderätt eller leasing av lös egendom, borgensåtaganden överlåtelser av aktier samt frågor kopplade till fordran och skulder.

Våra jurister kan hjälpa dig inom alla dessa områden. Kontakta oss gärna eller läs mer under respektive område nedan.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.