Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist för bygglov och strandskydd

När behöver man bygglov, marklov eller rivningslov?

Många arbeten på en byggnad kräver bygglov. Så är fallet vid ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Bygglov kan även behövas för markarbeten och anläggningsarbeten samt när man sätter upp ett plank eller en mur. Även skyltar kräver bygglov (skyltlov), men det finns vissa undantag för exempelvis små skyltar.

Vissa åtgärder kräver endast en bygganmälan, så kan t.ex. vara fallet vid installation av braskamin i befintlig rökkanal. Men för byggnader i ett område med detaljplan krävs det även bygglov för att till exempel ändra utseende på en byggnad. Därmed får man inte byta färg på en byggnad, eller fasad (t.ex. trä till puts) eller material på takpannorna (tegel till plåt) utan att bygglov.

Bygglov behövs även vid ändring av hur en byggnad ska nyttjas. Ska du t.ex. göra ändringar i en byggnad så den får ytterligare en bostad eller lokal, eller göra om ett garage till en bostad eller ett kontor eller en butik så krävs bygglov. En jurist kan hjälpa dig i processen och sköta hela förfarandet åt dig.

Kommunen kan svara på många frågor inför ett arbete men vid en eventuell tvist kan det vara klokt att anlita en jurist som hjälper dig. Så kan även vara fallet om ett projekt är under tidspress och ni vill att processen ska gå smidigt.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att säkerställa tillgången för allmänheten till stränder och sjöar. Samma strandskydd kan upplevas som en stor frustration och begränsning i en fastighetsägares möjligheter att bebygga och nyttja sin egendom. Strandskyddet innebär således att en fastighetsägare till en fastighet belägen inom 100 m från ett dike, en kanal, en damm eller liknande inte kan uppföra nya eller ändra gamla byggnader, sätta upp anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten från att röra sig vid vattendraget, utföra markarbeten eller på annat sätt störa växt- och djurliv.

För att få bygga inom 100 m från ett vattendrag krävs att dispens beviljas. För en sådan dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl godtas bara något av följande.

 • Området är redan taget i anspråk.
 • Området är väl avskilt från stranden.
 • Anläggning måste för sin funktion ligga vid vattnet.
 • Utvidga en pågående verksamhet.
 • Det finns ett angeläget allmänt intresse.
 • Eller det finns ett annat mycket angeläget intresse.

I bedömning görs först en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas; en så kalla tomtplatsavgränsning. I prövningen ska det sen även göras en intresseavvägning mot enskilda intressen och man ska även beakta landsbygdsutveckling i strandnära läge.

En ansökan om dispens lämnas ofta till kommunen i samband med en ansökan om bygglov och handläggs initialt av kommunen. Ett kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Mark- och miljödomstolen (MÖD).

Har du fått ett felaktigt beslut eller vill du ha hjälp inför en ansökan om bygglov eller dispens från strandsskyddet? Tveka inte att höra av dig till våra jurister som står redo att hjälpa dig vidare.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.

 

Jurist för bygglov och strandskydd

När behöver man bygglov, marklov eller rivningslov?

Många arbeten på en byggnad kräver bygglov. Så är fallet vid ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Bygglov kan även behövas för markarbeten och anläggningsarbeten samt när man sätter upp ett plank eller en mur. Även skyltar kräver bygglov (skyltlov), men det finns vissa undantag för exempelvis små skyltar.

Vissa åtgärder kräver endast en bygganmälan, så kan t.ex. vara fallet vid installation av braskamin i befintlig rökkanal. Men för byggnader i ett område med detaljplan krävs det även bygglov för att till exempel ändra utseende på en byggnad. Därmed får man inte byta färg på en byggnad, eller fasad (t.ex. trä till puts) eller material på takpannorna (tegel till plåt) utan att bygglov.

Bygglov behövs även vid ändring av hur en byggnad ska nyttjas. Ska du t.ex. göra ändringar i en byggnad så den får ytterligare en bostad eller lokal, eller göra om ett garage till en bostad eller ett kontor eller en butik så krävs bygglov. En jurist kan hjälpa dig i processen och sköta hela förfarandet åt dig.

Kommunen kan svara på många frågor inför ett arbete men vid en eventuell tvist kan det vara klokt att anlita en jurist som hjälper dig. Så kan även vara fallet om ett projekt är under tidspress och ni vill att processen ska gå smidigt.

Strandskydd - jurist

Strandskyddet syftar till att säkerställa tillgången för allmänheten till stränder och sjöar. Samma strandskydd kan upplevas som en stor frustration och begränsning i en fastighetsägares möjligheter att bebygga och nyttja sin egendom. Strandskyddet innebär således att en fastighetsägare till en fastighet belägen inom 100 m från ett dike, en kanal, en damm eller liknande inte kan uppföra nya eller ändra gamla byggnader, sätta upp anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten från att röra sig vid vattendraget, utföra markarbeten eller på annat sätt störa växt- och djurliv.

För att få bygga inom 100 m från ett vattendrag krävs att dispens beviljas. För en sådan dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl godtas bara något av följande.

 • Området är redan taget i anspråk.
 • Området är väl avskilt från stranden.
 • Anläggning måste för sin funktion ligga vid vattnet.
 • Utvidga en pågående verksamhet.
 • Det finns ett angeläget allmänt intresse.
 • Eller det finns ett annat mycket angeläget intresse.

I bedömning görs först en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas; en så kalla tomtplatsavgränsning. I prövningen ska det sen även göras en intresseavvägning mot enskilda intressen och man ska även beakta landsbygdsutveckling i strandnära läge.

En ansökan om dispens lämnas ofta till kommunen i samband med en ansökan om bygglov och handläggs initialt av kommunen. Ett kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Mark- och miljödomstolen (MÖD).

Har du fått ett felaktigt beslut eller vill du ha hjälp inför en ansökan om bygglov eller dispens från strandsskyddet? Tveka inte att höra av dig till våra jurister som står redo att hjälpa dig vidare.

Juristerna på Ek Juridik hjälper dig gärna och svarar på frågor. De flesta ärenden kan vi hantera digitalt eller per telefon, men ibland önskar klienter en personlig kontakt. Vi har lång vana av att arbete med klienter som finns runt om i hela landet. Så oavsett om du har företag eller bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Karlstad, Botkyrka, Kristianstad, Järfälla, Kungsbacka, Solna, Luleå, Sollentuna, Täby, Skellefteå, Kalmar, Mölndal, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Visby, Falun, Trollhättan, Nyköping, Skövde, Uddevalla, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Sigtuna, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Kungälv, Österåker, Tyresö, Lidingö, Enköping så hjälper vi dig.