Link for page in English
Ek Juridiks logo

Publicerat & press

Publicerat & press

Här kan du läsa om vårt engagemang i olika frågor och vår tidigare medverkan i media.

Här kan du läsa om vårt engagemang i olika frågor och vår tidigare medverkan i media.

 • Förslag från regeringen förväntas effektivisera förvaltningsprocessen


  2024-05-03De senaste åren har ärendena hos de allmänna förvaltningsdomstolarna ökat kraftigt. Den långa handläggningstiden har resulterat i att enskil...
  Bild på en klocka


 • Stolt samarbetspartner med Friskis&Svettis


  2024-04-18Ek Juridik har ingått ett samarbete med Friskis&Svettis.
  Bild på några som tränar på Frisik&Svettis


 • Tillståndsplikt försvårar för skyddade boenden


  2024-04-17Åtgärder som vidtas för att säkra kvaliteten i vård- och omsorgbranschen har alltid en god tanke i bakgrunden. Som en återkommande åtgärd me...
  Bild på en pojke som gömmer sig under soffkuddar


 • Kan jag bli av med min assistansersättning – trots att jag ansökt om fler timmar?


  2024-02-14Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett färskt avgörande (mål nr. 2060-22) nu konstaterat att när en person ansöker om fler timmar assi...
  Bild på en överblommad maskros som sprids för vinden


 • Risk att IVO:s avgifter missgynnar kvinnor?


  2023-09-13För att bedriva viss enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen eller LSS krävs tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). När ...
  Bild på en mamma som är ute och går med barnvagn.


 • Öppet som vanligt under sommaren


  2023-06-22Nu vankas det en välförtjänt semester för många. Även under ledighet kan situationer uppkomma där ett behov av en jurist finns. Därför ser v...
  Bild på en cykel på en äng med blommor i cykelkorgen


 • Kommer dygnspassen att slopas?


  2023-05-29Det var i slutet av år 2022 som EU riktade kritik mot att Sverige inte följt reglerna om elva timmars dygnsvila mellan arbetspass i enlighet...
  Bild på obäddad säng


 • Statligt huvudmannaskap – fördelar och nackdelar


  2023-05-16Den 1 mars 2023 publicerade regeringen en utredning angående införandet av ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Detta innebä...
  Närbild på en rullstol


 • Olycksfall vid vaccination utanför arbetet – arbetsskada eller inte?


  2023-04-28I en nyligen avkunnad dom i mål nr 3543-21 i Kammarrätten i Jönköping var det fråga om en skada som uppkommit i samband med en vaccination v...
  Bild på vaccinationssprutor


 • Förvaltningsjuristerna intervjuas igen efter dom om koranbränningarna


  2023-04-04Intresset för koranbränningarna har varit stort de senaste månaderna. Händelserna som i juridisk bemärkelse utgör allmänna sammankomster (en...
  Bild på kvinna som ska föreställa utmattad