Link for page in English
Ek Juridiks logo

Skilsmässa och bodelning

Skilsmässa, separation och bodelning kan vara både svårt och känslomässigt påfrestande. Det kan vara besvärligt att reda ut tillgångarna och skulderna som uppkommit genom äktenskapets gång, eller så finns det ett äktenskapsförord som man behöver ta ställning till. Det kan därför vara en god idé att vända sig till en jurist för att få hjälp.

Ifall det blir aktuellt med en skilsmässa måste även en s.k. bodelning göras. Bodelningen syftar till att reglera det ekonomiska förhållandet och fördela gemensamma tillgångar och skulder. Innan bodelningen kan göras måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Bodelningen görs normalt under betänketiden, men om någon part begär bodelning, skall den utföras så snart ansökan om skilsmässa är registrerad hos tingsrätten. Tingsrätten behöver alltså inte ha lämnat beslut om skilsmässan innan ni kan bodela. Dock finns det ingen tidsgräns för hur länge efter skilsmässan, som en bodelning kan göras. Viktigt att tänka på här, är att vid en bodelning värderas tillgångarna vid tidpunkten för skilsmässan. En bodelning bör göras i nära anslutning till ansökan, eftersom de gemensamma tillgångarna värderas vid brytpunkten för skilsmässan.

Bodelningsavtal

Bodelningsavtalet summerar och fastslår överenskommelsen parterna mellan. Bodelningshandlingen är nödvändig för att bodelningen skall vinna laga kraft. När egendom fördelas i en bodelningshandling, är det ganska vanligt att banker kräver ett underlag för att lägga om lån, i samband med att en part tar över bostaden exempelvis. Avtalet är också nödvändigt för att avsluta bodelningsprocessen och fastställa att en ex-make inte kan kräva bodelning igen vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss

Ni är alltid välkomna att kontakta oss angående frågor som rör bodelning, äktenskapsförord, eller om ni bara behöver en jurist som hjälper er.

Våra jurister hjälper er

Vanliga frågor vid bodelning

Det man rent praktiskt behöver göra först, är att reda ut vilka tillgångar, respektive skulder som finns. I en bodelning ingår all egendom som är giftorättsgods, dvs. gemensam egendom. Om det finns ett äktenskapsförord, eller annat avtal som förordnar en viss egendom som enskild, skall denna undantas beräkningen. När värdet av tillgångarna har summerats, skall var och ens skulder dras av på giftorättsgodset. Efter detta sker lottläggningen. Det innebär att man reglerar hur egendomen fördelas. Här är svårigheten att matcha det man har rätt till, med det man i slutändan faktiskt får. I sådana fall kan parterna ”lösa ut” varandra med en s. k bodelningslikvid.

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Dock finns det några undantag från huvudregeln. Vi hjälper er gärna vidare med att ta reda på vilka undantag som gäller just er.

Ibland kommer inte makar överens om hur bodelningen ska gå till, vad som ska ingå, eller värderingen på tillgångarna. Om parterna inte är överens, måste de ansöka om en bodelningsförrättare, vilket man gör hos tingsrätten. Om en uppgörelse inte nås, görs en tvångsdelning där bodelningsförrättaren bestämmer hur egendomen skall delas upp mellan parterna.

Ifall parterna är överens om hur tillgångarna ska delas, kan man ta hjälp av oss med att skriva bodelningsavtalet och reglera egendomen.

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan de tar beslut om skilsmässa:

  • Om båda, eller någon av parterna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Om minst en av er begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När minst 6 månader har gått, kan ni gemensamt eller var för sig begära att skilsmässan fullföljs.

Att tänka på vid skilsmässa

För de fall det blir aktuellt med en skilsmässa måste även en s.k. bodelning göras. Bodelningen syftar till att reglera det ekonomiska förhållandet och fördela gemensamma tillgångar och skulder. Innan bodelningen kan göras måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Bodelningen görs normalt under betänketiden men om någon part begär bodelning skall den utföras så snart ansökan om skilsmässa är registrerad hos tingsrätten. Tingsrätten behöver alltså inte ha lämnat beslut om skilsmässan innan ni kan bodela. Dock finns det ingen tidsgräns för hur länge efter skilsmässan som en bodelning kan göras. Viktigt att tänka på här är att vid en bodelning värderas tillgångarna vid tidpunkten för skilsmässan. En bodelning bör göras i nära anslutning till ansökningen då de gemensamma tillgångarna värderas vid brytpunkten för skilsmässan.

Bodelningsavtal

Bodelningsavtalet summerar och fastslår överenskommelsen parterna mellan. Bodelningshandlingen är nödvändig för att bodelningen skall vinna laga kraft. Då egendom fördelas i en bodelningshandling är det ganska vanligt att banker kräver ett underlag för att lägga om lån i samband med att en part tar över bostaden exempelvis. Avtalet är också nödvändigt för att avsluta bodelningsprocessen och fastställa att en ex-make inte kan kräva bodelning igen vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss

Skilsmässa, separation och bodelning kan vara både svårt och känslomässigt påfrestande. Det kan vara svårt att reda ut tillgångarna och skulderna som uppkommit genom äktenskapets gång eller så finns det ett äktenskapsförord som man behöver ta ställning till. Det kan därför vara en god ide att vända sig till en jurist för att få hjälp. Ni är alltid välkomna att kontakta oss angående frågor som rör bodelning, äktenskapsförord eller om ni bara behöver en jurist som hjälper er.

Våra jurister hjälper dig

Vanliga frågor vid bodelning

Det man rent praktiskt behöver göra först är att reda ut vilka tillgångar respektive skulder finns. I en bodelning ingår all egendom som är giftorättsgods, dvs. gemensam egendom. För det fall det finns ett äktenskapsförord eller annat avtal som förordnar en viss egendom som enskild, skall denna undantas beräkningen. När värdet av tillgångarna har summerats skall var och ens skulder dras av på ert giftorättsgods. Efter detta sker lottläggningen. Det innebär att man reglerar hur egendomen fördelas. Här är svårigheten att matcha det man har rätt till med det man i slutändan faktiskt får. I sådana fall kan parterna ”lösa ut” varandra med en s. k bodelningslikvid.

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Dock finns det några undantag från huvudregeln. Vi hjälper er gärna vidare med att ta reda på vilka undantag som gäller just er.

Ibland kommer inte makar överens om hur bodelningen ska gå till, vad som ska ingå eller värderingen på tillgångarna. Om parterna inte är överens måste de ansöka om en bodelningsförrättare, vilket man gör hos tingsrätten. Om en uppgörelse inte nås görs en tvångsdelning där bodelningsförrättaren bestämmer hur egendomen skall delas upp mellan parterna.

För det fall parterna är överens om hur tillgångarna ska delas kan man ta hjälp av oss för att få hjälp med att skriva bodelningsavtalet och reglera egendomen.

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan de tar beslut om skilsmässa:

  • Om båda eller någon av parterna varaktigt bort tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Om minst en av er begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När minst 6 månader har gått kan ni gemensamt eller var för sig begära att skilsmässan fullföljs.

Slumpade bilder från recensioner
Slumpade Google recensioner mobil