Link for page in English
Ek Juridiks logo

Skriva testamente och samboavtal

Vill du ta kontroll över vad som händer med din egendom vid en separation, eller vid din bortgång? Då är det värt att ta hjälp för att upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

Hur skriver jag ett testamente?

Idag ser familjekonstellationerna annorlunda ut mot vad de gjorde när till exempel ärvdabalken kom till. Du kan därför inte förlita dig på att den legala arvsordningen ska tillgodose dina önskemål. Oavsett hur din situation ser ut, så kan några förhållandevis enkla åtgärder skapa trygghet inför framtiden.

Ett testamente måste följa vissa formkrav för att vara giltigt. Till exempel måste det vara skriftligt och undertecknat av testatorn, samt två vittnen. Ett vittne får inte vara släkt med testatorn, eller på annat sätt ha rätt till arv efter testatorn. Vittnena måste dessutom vara minst 15 år gamla.

En testator får fördela egendomen enligt önskemål, med undantag för bröstarvingarnas laglotter. Vill du läsa mer om arv och testamenten?

Bodelning vid skilsmässa

Ifall det blir aktuellt med en skilsmässa måste även en bodelning göras. Innan bodelningen kan göras måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.
Bodelningen görs normalt under betänketiden, men om någon part begär bodelning, skall den utföras så snart ansökan om skilsmässa är registrerad hos tingsrätten. Tingsrätten behöver alltså inte ha lämnat beslut om skilsmässan innan ni kan bodela. Dock finns det ingen tidsgräns för hur länge efter skilsmässan som en bodelning kan göras. Viktigt att tänka på här, är att vid en bodelning värderas tillgångarna vid tidpunkten för skilsmässan. En bodelning bör göras i nära anslutning till ansökan, då de gemensamma tillgångarna värderas vid brytpunkten för skilsmässan.

Vad är ett samboförhållande?

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om samborna ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

 

Dags att flytta ihop? Därför bör man skriva ett samboavtal

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt köper en bostad, men inte har samma ekonomiska förutsättningar, eller om ena parten köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas gemensamt. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers (skuldebrev) för att reglera att det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden, eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär lika delning av samboegendomen om inget annat föreskrivs, vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning, eller större delen av handpenningen. Läs vår artikel kring samboavtal.

Vad kostar det?

För dessa tjänster tar vi vanligtvis ett fast arvode, se vår prislista. Vi har även fasta priser för andra dokument; till exempel äktenskapsförord, gåvobrev och framtidsfullmakter.

Våra jurister hjälper dig

Skriva testamente och samboavtal

Vill du ta kontroll över vad som händer med din egendom vid en separation eller vid din bortgång? Då är det värt att ta hjälp för att upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

Kontakta våra jurister

Hur skriver jag ett testamente?

Idag ser familjekonstellationerna annorlunda ut mot vad de gjorde när till exempel ärvdabalken kom till. Du kan därför inte förlita dig på att den legala arvsordningen ska tillgodose dina önskemål. Oavsett hur din situation ser ut så kan några förhållandevis enkla åtgärder skapa trygghet inför framtiden.

Ett testamente måste följa vissa formkrav för att vara giltigt. Till exempel måste det vara skriftligt och underteknat av testatorn samt två vittnen. Ett vittne får inte vara släkt med testatorn eller på annat sätt ha rätt till arv efter testatorn. Vittnena måste dessutom vara minst 15 år gamla.

En testator får fördela egendomen enligt önskemål, med undantag för bröstarvingarnas laglotter. Vill du läsa mer om arv och testamenten?

Bodelning vid skilsmässa

För det fall det blir aktuellt med en skilsmässa måste även en bodelning göras. Innan bodelningen kan göras måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.
Bodelningen görs normalt under betänketiden men om någon part begär bodelning skall den utföras så snart ansökan om skilsmässa är registrerad hos tingsrätten. Tingsrätten behöver alltså inte ha lämnat beslut om skilsmässan innan ni kan bodela. Dock finns det ingen tidsgräns för hur länge efter skilsmässan som en bodelning kan göras. Viktigt att tänka på här är att vid en bodelning värderas tillgångarna vid tidpunkten för skilsmässan. En bodelning bör göras i nära anslutning till ansökningen då de gemensamma tillgångarna värderas vid brytpunkten för skilsmässan.

Vad är ett samboförhållande?

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om samborna ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

Varför ska man skriva ett samboavtal?

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt köper en bostad men inte har samma ekonomiska förutsättningar eller om en part köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas gemensamt. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers (skuldebrev) för att reglera att det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär lika delning av samboegendomen om inget annat föreskrivs, vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning eller större delen av handpenningen. Läs vår artikel kring samboavtal.

Vad kostar det?

För dessa tjänster tar vi vanligtvis ett fast arvode, se vår prislista. Vi har även fasta priser för andra dokument som till exempel äktenskapsförord, gåvobrev och framtidsfullmakter.

Våra jurister hjälper dig

Slumpade bilder från recensioner
Slumpade Google recensioner mobil