Link for page in English
Ek Juridiks logo

Juridiskt stöd och expertis till myndigheter

Ek Juridik kan anlitas i en mängd olika syften.

 • Öka intern kompetens hos myndigheter (statliga och kommunala).
 • Hålla utbildningar och seminarier om beslut, överklaganden och skydd av personuppgifter.
 • Utföra olika utredningar och skapa kunskapsunderlag inom områden såsom förvaltningsrätt och kommunalrätt.
 • Hjälpa med upprättande och justering av delegationsordningar, samt kvalitetssäkring av styrande dokument.
 • Bistå i skolrelaterade ärenden, inklusive beslut om mottagande till utbildning, utredning av klagomål och trakasserier, samt rätt till utbildning.
 • Fungera som ombud vid tvister och domstolsprocesser, gällande diskriminering och förvaltningsbesvär.
 • Erbjuda temporärt juridiskt konsultstöd vid vakanser, eller rekryteringsperioder.
 • Offentlig upphandling

 

Våra jurister hjälper er

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en samverkansform där det offentliga arbetar tillsammans med civilsamhället och den idéburna sektorn, genom en särskild överenskommelse. Genom ett IOP arbetar parterna tillsammans för att uppnå syftet med överenskommelsen. Syftet med ett IOP ska vara att parterna tillsammans, ska uppnå ett visst mål inom allmännyttan. Respektive part bidrar med olika typer av resurser, exempelvis ideellt arbete och administrativa resurser. För att bidra i ett IOP är det således inte nödvändigt att bidra med pengar, utan vardera parts bidrag i ett IOP kan utgöras av arbetsinsatser av olika slag. Huvudsaken är att parterna tillsammans arbetar för att nå det allmännyttiga målet. Notera dock att ett IOP också måste vara förenligt med vad som anges i kommunallagen.

För att det ska vara fråga om ett IOP krävs att föremålet för överenskommelsen inte finns på en konkurrensutsatt marknad, eller att det är fråga om köp av tjänst. Ifall föremålet för ett IOP är upphandlingspliktigt och utgörs av ett offentligt kontrakt, med kommersiella och ekonomiska villkor enligt lagen om offentlig upphandling, kan alltså IOP inte aktualiseras.

Juridiskt stöd och expertis till myndigheter

Ek Juridik kan anlitas i en mängd olika syften.

 • Öka intern kompetens hos myndigheter (statliga och kommunala).
 • Hålla utbildningar och seminarier om beslut, överklaganden, och skydd av personuppgifter.
 • Utföra olika utredningar och skapa kunskapsunderlag inom områden som förvaltningsrätt och kommunalrätt.
 • Hjälpa med upprättande och justering av delegationsordningar samt kvalitetssäkring av styrande dokument.
 • Bistå i skolrelaterade ärenden, inklusive beslut om mottagande till utbildning, utredning av klagomål och trakasserier, samt rätt till utbildning.
 • Fungera som ombud vid tvister och domstolsprocesser gällande diskriminering och förvaltningsbesvär.
 • Erbjuda temporärt juridiskt konsultstöd vid vakanser eller rekryteringsperioder.
 • Offentlig upphandling

 

Våra jurister hjälper er

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en samverkansform där det offentliga arbetar tillsammans med civilsamhället och den idéburna sektorn genom en särskild överenskommelse. Genom ett IOP bidrar parterna tillsammans för att uppnå syftet med överenskommelsen. Syftet med ett IOP ska vara att parterna tillsammans ska uppnå ett visst mål inom allmännyttan. Respektive part bidrar med olika typer av resurser, exempelvis ideellt arbete och administrativa resurser. För att bidra i ett IOP är det således inte nödvändigt att bidra med pengar, utan vardera parts bidrag i ett IOP kan utgöras av arbetsinsatser av olika slag. Huvudsaken är att parterna tillsammans arbetar för att nå det allmännyttiga målet. Notera dock att ett IOP också måste vara förenligt med vad som anges i kommunallagen.

För att det ska vara fråga om ett IOP krävs att föremålet för överenskommelsen inte finns på en konkurrensutsatt marknad eller att det är fråga om köp av tjänst. I det fall som föremålet för ett IOP är upphandlingspliktigt och utgörs av ett offentligt kontrakt med kommersiella och ekonomiska villkor enligt lagen om offentlig upphandling kan alltså IOP inte aktualiseras.