Link for page in English
Ek Juridiks logo

Kommer dygnspassen att slopas?

2023-05-29

Det var i slutet av år 2022 som EU riktade kritik mot att Sverige inte följt reglerna om elva timmars dygnsvila mellan arbetspass i enlighet med tredje artikeln i EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG). Till följd av kritiken har Vårdförbundet tillsammans med Kommunal förhandlat med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona för att ändra regleringen rörande dygnsvila utifrån EU:s krav. Dessa nya regler förväntas träda i kraft i slutet av år 2023.

Bild på obäddad säng

De nya reglerna har fått stor kritik från bland annat personliga assistenter på grund av att de anställda inte längre har möjlighet att arbeta varken flera arbetspass efter varandra eller 24-timmarspass – även så kallade dygnspass. I dygnspassen ingår i nuläget åtta timmar sovande jour. De anställda har med dagens reglering möjlighet att vila innan och efter passen, vilket i praktiken innebär att vissa assistenter endast arbetar två 24-timmarspass i veckan. När beslutet realiseras måste vilan ske mellan passen, eftersom beslutet betyder att arbetstagaren har rätt till minst elva timmars sammanhängande vila under 24 timmar. Det betyder att det inte kommer finnas möjlighet till dessa långa arbetspass då arbetstagaren för att följa reglerna måste ha vila mellan passen.

I vissa fall kan vilan komma att bli kortare om det inträffar oförutsedda händelser som arbetsgivaren inte har haft möjlighet att förutse. Kritiken som assistenterna uttryckt beror främst på att finns en risk att dygnspassen inte längre kommer vara förenliga med de nya reglerna. Fördelen med dygnspassen är bland annat att de personliga assistenterna får en längre återhämtning mellan passen och för brukaren innebär det en mer rofylld vardag med färre assistentbyten. Beslutet kan även leda till stor press på föräldrar till barn med assistansbehov, eftersom de slopade dygnspassen kan leda till att föräldrarna själva måste ersätta assistenterna och arbeta för att tillgodose omsorgen av sitt barn.

Det är däremot inte enbart personliga assistenter som påverkas av beslutet. Även undersköterskor, vårdbiträden och personal inom räddningstjänsten kommer att påverkas negativt av beslutet. I vissa fall kan det vara möjligt att göra undantag från beslutet. Det gäller framför allt inom exempelvis ambulansverksamheten där det först och främst måste tas hänsyn till allmänhetens säkerhet. På vilket sätt och i vilken omfattning sådana undantag kommer att tillämpas kan man däremot svårligen säga i dagsläget.

Förhandlingarna rörande de ändrade reglerna om dygnsvila är fortfarande pågående och förväntas bli klara före sommaren. Vi på Ek Juridik inväntar spänt besluten från förhandlingarna.

Har du frågor om personlig assistans eller arbetsrätt kontakta oss på Ek Juridik så hjälper vi dig vidare med ditt ärende.

 


Kommer dygnspassen att slopas?

2023-05-29

Det var i slutet av år 2022 som EU riktade kritik mot att Sverige inte följt reglerna om elva timmars dygnsvila mellan arbetspass i enlighet med tredje artikeln i EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG). Till följd av kritiken har Vårdförbundet tillsammans med Kommunal förhandlat med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona för att ändra regleringen rörande dygnsvila utifrån EU:s krav. Dessa nya regler förväntas träda i kraft i slutet av år 2023.

Bild på obäddad säng

De nya reglerna har fått stor kritik från bland annat personliga assistenter på grund av att de anställda inte längre har möjlighet att arbeta varken flera arbetspass efter varandra eller 24-timmarspass – även så kallade dygnspass. I dygnspassen ingår i nuläget åtta timmar sovande jour. De anställda har med dagens reglering möjlighet att vila innan och efter passen, vilket i praktiken innebär att vissa assistenter endast arbetar två 24-timmarspass i veckan. När beslutet realiseras måste vilan ske mellan passen, eftersom beslutet betyder att arbetstagaren har rätt till minst elva timmars sammanhängande vila under 24 timmar. Det betyder att det inte kommer finnas möjlighet till dessa långa arbetspass då arbetstagaren för att följa reglerna måste ha vila mellan passen.

I vissa fall kan vilan komma att bli kortare om det inträffar oförutsedda händelser som arbetsgivaren inte har haft möjlighet att förutse. Kritiken som assistenterna uttryckt beror främst på att finns en risk att dygnspassen inte längre kommer vara förenliga med de nya reglerna. Fördelen med dygnspassen är bland annat att de personliga assistenterna får en längre återhämtning mellan passen och för brukaren innebär det en mer rofylld vardag med färre assistentbyten. Beslutet kan även leda till stor press på föräldrar till barn med assistansbehov, eftersom de slopade dygnspassen kan leda till att föräldrarna själva måste ersätta assistenterna och arbeta för att tillgodose omsorgen av sitt barn.

Det är däremot inte enbart personliga assistenter som påverkas av beslutet. Även undersköterskor, vårdbiträden och personal inom räddningstjänsten kommer att påverkas negativt av beslutet. I vissa fall kan det vara möjligt att göra undantag från beslutet. Det gäller framför allt inom exempelvis ambulansverksamheten där det först och främst måste tas hänsyn till allmänhetens säkerhet. På vilket sätt och i vilken omfattning sådana undantag kommer att tillämpas kan man däremot svårligen säga i dagsläget.

Förhandlingarna rörande de ändrade reglerna om dygnsvila är fortfarande pågående och förväntas bli klara före sommaren. Vi på Ek Juridik inväntar spänt besluten från förhandlingarna.

Har du frågor om personlig assistans eller arbetsrätt kontakta oss på Ek Juridik så hjälper vi dig vidare med ditt ärende.