Link for page in English
Ek Juridiks logo

Ny dom i HD ger ex- sambo rätt till halva din bostad

2022-12-20

En ny dom i HD konstaterar att sambo kan bli av med halva bostadsrätten som denne är ensamägare till.

Bild på par som har en argumentation

Sambolagen har troligtvis dom flesta koll på. Det man tar med sig in i samborelationen tar man med sig ut, det som köps in gemensamt delar man på. Äger man sitt boende gemensamt delar man lika på bostadens värde för det fall separation blir ett faktum.

Vidare är det värt att nämna, att om man som sambo, köper eller hyr en bostad gemensamt utgör den samboegendom. Om en samborelation i stället startar genom att en sambo flyttar in till en redan ägd eller hyrd bostad utgör inte denna samboegendom. Men om en sambo i stället ensam köper eller hyr en bostad under en pågående relation och bostaden är avsedd för gemensam användning, kommer denna att utgöra samboegendom i en eventuell bodelning. För att en bostad ska anses vara samboegendom krävs alltså både att den i sambolagens mening är en gemensam bostad och att den är förvärvad för gemensam användning. Kravet på att egendomen ska vara förvärvad för gemensam användning innebär att rätten till bodelning inte omfattar en bostad som blivit en för samborna gemensam bostad, men som ena sambon har förvärvat före samboendet var aktuellt.

I denna dom har alltså en kvinna haft en hyresrätt, träffat en man som sedan flyttade in till henne. Efter ett år ombildades hyresrätten till en bostadsrätt som kvinnan köpte och ägde själv. När separationen sedan blev ett faktum påkallade mannen bodelning. Mannen hävdade att bostadsrätten var lika mycket hans som hennes. Bodelningsförrättaren gav mannen rätt i detta. Bodelningsförrättaren beslutade att lägenheten, som kvinnan ägde till 100% och som hon hyrde innan mannen flyttade in, ansågs utgöra samboegendom och skulle därmed ingå i bodelningen dom mellan.

Vad innebär då detta?

Jo, att kvinnan som äger bostadsrätten ensam ska som bodelningslikvid betala ett belopp motsvarande halva bostadsrättens värde efter avdrag för bolån, till mannen. Kvinnan överklagade bodelningsförrättarens beslut och fick rätt i både tingsrätt och hovrätt som ansåg att bostadsrätten inte utgjorde samboegendom. Högsta domstolen drar en annan slutsats och menar att bostadsrätten utgör samboegendom och skall bodelas parterna mellan. Detta med anledning av att det skett en ändring i ägandeform, juridiskt sett är en bostadsrätt en annan egendom än hyresrätt.

Har du frågor kring sambolagen eller andra frågor som rör sambos, hör gärna av dig till någon av våra jurister.

Ny dom i HD ger ex- sambo rätt till halva din bostad

2022-12-20

En ny dom i HD konstaterar att sambo kan bli av med halva bostadsrätten som denne är ensamägare till.

Bild på par som har en argumentation

Sambolagen har troligtvis dom flesta koll på. Det man tar med sig in i samborelationen tar man med sig ut, det som köps in gemensamt delar man på. Äger man sitt boende gemensamt delar man lika på bostadens värde för det fall separation blir ett faktum.

Vidare är det värt att nämna, att om man som sambo, köper eller hyr en bostad gemensamt utgör den samboegendom. Om en samborelation i stället startar genom att en sambo flyttar in till en redan ägd eller hyrd bostad utgör inte denna samboegendom. Men om en sambo i stället ensam köper eller hyr en bostad under en pågående relation och bostaden är avsedd för gemensam användning, kommer denna att utgöra samboegendom i en eventuell bodelning. För att en bostad ska anses vara samboegendom krävs alltså både att den i sambolagens mening är en gemensam bostad och att den är förvärvad för gemensam användning. Kravet på att egendomen ska vara förvärvad för gemensam användning innebär att rätten till bodelning inte omfattar en bostad som blivit en för samborna gemensam bostad, men som ena sambon har förvärvat före samboendet var aktuellt.

I denna dom har alltså en kvinna haft en hyresrätt, träffat en man som sedan flyttade in till henne. Efter ett år ombildades hyresrätten till en bostadsrätt som kvinnan köpte och ägde själv. När separationen sedan blev ett faktum påkallade mannen bodelning. Mannen hävdade att bostadsrätten var lika mycket hans som hennes. Bodelningsförrättaren gav mannen rätt i detta. Bodelningsförrättaren beslutade att lägenheten, som kvinnan ägde till 100% och som hon hyrde innan mannen flyttade in, ansågs utgöra samboegendom och skulle därmed ingå i bodelningen dom mellan.

Vad innebär då detta?

Jo, att kvinnan som äger bostadsrätten ensam ska som bodelningslikvid betala ett belopp motsvarande halva bostadsrättens värde efter avdrag för bolån, till mannen. Kvinnan överklagade bodelningsförrättarens beslut och fick rätt i både tingsrätt och hovrätt som ansåg att bostadsrätten inte utgjorde samboegendom. Högsta domstolen drar en annan slutsats och menar att bostadsrätten utgör samboegendom och skall bodelas parterna mellan. Detta med anledning av att det skett en ändring i ägandeform, juridiskt sett är en bostadsrätt en annan egendom än hyresrätt.

Har du frågor kring sambolagen eller andra frågor som rör sambos, hör gärna av dig till någon av våra jurister.