Link for page in English
Ek Juridiks logo

Större krav på leverantörer i upphandlingar

2022-09-30

Nya upphandlingsregler från den 1 februari 2022 och nya regler kring överprövning sedan juli i år. Därtill ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) på området. Det har hänt mycket kring den offentliga upphandlingen i år.

Bild på byggarbetsplats med arkitekter som tittar på ritning

Ett gemensamt drag som tycks synas till följd av de förändringar som gjorts är, trots den tanke som funnits om att förenkla upphandlingsprocessen, att allt större krav ställs det på leverantörer och dess kunskap kring upphandlingsregelverket och -processen. HFD har genom avgörandet HFD 2022 ref. 4 I och II fastslagit en skyldighet för leverantörer att påtala eventuella brister eller otydligheter i upphandlingsdokumenten genom att ställa frågor – en skyldighet som tycks innebära att samtliga leverantörer måste påpeka de brister de ser, för att kunna invända mot detsamma senare vid en överprövning. Därtill har en preklusionfrist införts, innebärande att leverantörer vid överprövning har tre veckor på sig att framföra sina omständigheter. Sammantaget har leverantörer i upphandlingar enligt LOU alltså ålagts ett allt större ansvar under hela perioden. Från tiden när upphandlingen publicerats och möjlighet finns att ställa frågor, tills dess att en eventuell överprövning av upphandlingen pågår.

Det är ännu för tidigt att dra några klara slutsatser av vilka större verkningar det här kommer få framöver. Klart står dock att det som leverantör gäller att vara uppmärksam och ”på bollen” direkt. För att inte riskera att gå miste om viktiga avtal, kommer behovet av att ta hjälp öka för leverantörer som deltar i upphandlingar.

Vi på Förvaltningsjuristerna har stor erfarenhet av upphandlingsrätt och hjälper gärna dig som leverantör. Kontakta oss så berättar vi mer.

Större krav på leverantörer i upphandlingar

2022-09-30

Nya upphandlingsregler från den 1 februari 2022 och nya regler kring överprövning sedan juli i år. Därtill ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) på området. Det har hänt mycket kring den offentliga upphandlingen i år.

Bild på byggarbetsplats med arkitekter som tittar på ritning

Ett gemensamt drag som tycks synas till följd av de förändringar som gjorts är, trots den tanke som funnits om att förenkla upphandlingsprocessen, att allt större krav ställs det på leverantörer och dess kunskap kring upphandlingsregelverket och -processen. HFD har genom avgörandet HFD 2022 ref. 4 I och II fastslagit en skyldighet för leverantörer att påtala eventuella brister eller otydligheter i upphandlingsdokumenten genom att ställa frågor – en skyldighet som tycks innebära att samtliga leverantörer måste påpeka de brister de ser, för att kunna invända mot detsamma senare vid en överprövning. Därtill har en preklusionfrist införts, innebärande att leverantörer vid överprövning har tre veckor på sig att framföra sina omständigheter. Sammantaget har leverantörer i upphandlingar enligt LOU alltså ålagts ett allt större ansvar under hela perioden. Från tiden när upphandlingen publicerats och möjlighet finns att ställa frågor, tills dess att en eventuell överprövning av upphandlingen pågår.

Det är ännu för tidigt att dra några klara slutsatser av vilka större verkningar det här kommer få framöver. Klart står dock att det som leverantör gäller att vara uppmärksam och ”på bollen” direkt. För att inte riskera att gå miste om viktiga avtal, kommer behovet av att ta hjälp öka för leverantörer som deltar i upphandlingar.

Vi på Förvaltningsjuristerna har stor erfarenhet av upphandlingsrätt och hjälper gärna dig som leverantör. Kontakta oss så berättar vi mer.