Link for page in English
Ek Juridiks logo

Testamente och arvsrätt

Idag ser familjekonstellationerna lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 50 år sedan. Det är idag mer vanligt att par inte ingår äktenskap utan lever i samboförhållande, eller att det i en ny, ”ombildad” familj finns s.k. särkullbarn d.v.s. barn från tidigare förhållanden. Så hur fungerar det då med rätten till arv och vem ärver vem om man är gift eller sambo?

Bild på händer. En gammal kvinnas hand och en yngre hand ovanpå.

1987 reformerades ärvdabalken och gav den efterlevande makan rätt till arv framför gemensamma barn. Detta betyder att idag så får gemensamma barn vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna har gått bort.

Ärver alltid gifta varandra?

Dock är det en vanlig missuppfattning att bara man är gift så ärver man varandra per automatik. Det stämmer, i de fall man bara har gemensamma barn och inga särkullbarn. För det fall familjekonstellationen är ett gift par i en ombildad familj med särkullbarn, är det faktum att de ingått i äktenskap inte en garanti för att makarna får ärva varandra. Särkullbarn har en s.k. omedelbar arvsrätt vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar direkt trots att föräldrarna är omgifta. Om detta inte är enligt önskemål kan det avtalas om annat i ett testamente för att garantera efterlevande make/makas arvsrätt.

Detsamma gäller par som lever i samboförhållande. Barn till sambor ärver den först avlidne föräldern fullt ut och direkt. Även här kan man korrigera arvsordningen i ett testamente för att bättre skydda varandra.

Barnens arvsrätt

En annan viktig aspekt i det hela är bröstarvingens rätt till laglott. Bröstarvingar är arvingar i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn etc. Värt att ha i åtanke är att det inte är möjligt att testamentera all egendom till sin sambo/make/maka. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (alltså det som skulle ha tillfallit bröstarvinge om det inte fanns ett testamente skrivet). Denna begränsning i testamentsrätten är absolut i lag och kan inte ändras med hjälp av ett testamente.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är högst angeläget att diskutera konsekvenserna av ett eventuellt dödsfall och hur det skulle påverka familjen utifrån den rådande familjekonstellationen. Sannolikt är upprättandet av ett testamente en, jämförelsevis, billig försäkring vid den först avlidnes frånfälle.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, samboavtal eller skuldebrev eller om du behöver hjälp med en bodelning. Vill du läsa mer om testamente och arvsrätt?

Testamente och arvsrätt

Idag ser familjekonstellationerna lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 50 år sedan. Det är idag mer vanligt att par inte ingår äktenskap utan lever i samboförhållande, eller att det i en ny, ”ombildad” familj finns s.k. särkullbarn d.v.s. barn från tidigare förhållanden. Så hur fungerar det då med rätten till arv och vem ärver vem om man är gift eller sambo?

Bild på händer. En gammal kvinnas hand och en yngre hand ovanpå.

1987 reformerades ärvdabalken och gav den efterlevande makan rätt till arv framför gemensamma barn. Detta betyder att idag så får gemensamma barn vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna har gått bort.

Ärver alltid gifta varandra?

Dock är det en vanlig missuppfattning att bara man är gift så ärver man varandra per automatik. Det stämmer, i de fall man bara har gemensamma barn och inga särkullbarn. För det fall familjekonstellationen är ett gift par i en ombildad familj med särkullbarn, är det faktum att de ingått i äktenskap inte en garanti för att makarna får ärva varandra. Särkullbarn har en s.k. omedelbar arvsrätt vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar direkt trots att föräldrarna är omgifta. Om detta inte är enligt önskemål kan det avtalas om annat i ett testamente för att garantera efterlevande make/makas arvsrätt.

Detsamma gäller par som lever i samboförhållande. Barn till sambor ärver den först avlidne föräldern fullt ut och direkt. Även här kan man korrigera arvsordningen i ett testamente för att bättre skydda varandra.

Barnens arvsrätt

En annan viktig aspekt i det hela är bröstarvingens rätt till laglott. Bröstarvingar är arvingar i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn etc. Värt att ha i åtanke är att det inte är möjligt att testamentera all egendom till sin sambo/make/maka. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (alltså det som skulle ha tillfallit bröstarvinge om det inte fanns ett testamente skrivet). Denna begränsning i testamentsrätten är absolut i lag och kan inte ändras med hjälp av ett testamente.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är högst angeläget att diskutera konsekvenserna av ett eventuellt dödsfall och hur det skulle påverka familjen utifrån den rådande familjekonstellationen. Sannolikt är upprättandet av ett testamente en, jämförelsevis, billig försäkring vid den först avlidnes frånfälle.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, samboavtal eller skuldebrev eller om du behöver hjälp med en bodelning.

Vill du läsa mer om testamente och arvsrätt?