Link for page in English
Ek Juridiks logo

Resningsansökan för rätt till ett värdigt liv

Resningsansökan för rätt till ett värdigt liv

Den 25 juni 2015 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref 46) som fråntog personer i behov av livsuppehållande tillsyn möjligheten att få detta genom personlig assistans. Nu har en mycket viktig resningsansökan lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen i ett försök att få till en ändring.